fredag 9 december 2011

Aska från Eyjafjallajökull förstörde växtlighet på hög höjd

Trots enorma mängder aska klarade sig det isländska låglandet utmärkt. Däremot har vulkanutbrottet vid Eyjafjallajökull skadat hedar och fjällterräng. På sina håll kämpar tre fjärdedelar av växtligheten för att överleva.

Redan förra sommaren märktes effekterna av eruptionen på låglandet. Vulkanaskan gav, när den sköljts ned i marken, näring och borgade för goda skördar.

Nu börjar konsekvenserna på högre höjd att framgå, och där ser det inte alls lika ljust ut. På höglandet finns alltjämt enorma mängder aska. På upp till tre fjärdedelar av de områden som undersökts av Landgræðsla ríkisins finns stora problem. Där askan täcker marken har jordmånen förstörts och rötterna svårt att få fäste i den känsliga terrängen.

Skadorna blev större under vintern. Askan blåste då bort från öppna hedar och lade sig i stället i tjocka lager i sprickor och dalar. Täcket blev så tjockt att växtligheten på sina håll kvävdes.

På hög höjd har vulkanaskan förstört stora områden av växtlighet. Att ersätta den kommer enligt Landgræðsla ríkisins att bli mycket svårt.

Områden med tät växtlighet och träd klarar nedfalla av vulkanaska betydligt bättre än den låga växtligheten på höglandet. Det är dock något som är orimligt att åstadkomma på kort sikt - ytan är för omfattande och svårtillgänglig och förutsättningarna för dåliga.

I stället föreslår Landgræðsla ríkisins satsningar på växtlighet som sprider sig själv. Genom att satsa på tåliga växter som snabbt brer ut sig går det att minska effekterna av vulkanaska.

I samband med utbrottet spolades glaciärlagunen vid Gígjökull bort. Nu har en ny lagun bildats på samma plats. Polisen varnar i ett pressmeddelande för att gå ned i vattnet. Det är mycket kallt och botten är täckt av is. Risken att ramla är därför stor och kan utgöra en livsfara eftersom det utan rätt utrustning är oerhört svårt att ta sig upp ur den hala lagunen.

Här kan du läsa mer om vulkanutbrottet vid Eyjafjallajökull.