onsdag 7 december 2011

Dagens citat

"Människorna indelas i landsförrädare, parasiter, nidingar, tjuvar, underdåniga, moraliskt korrumperade, lögnare och till och med grova brottslingar. Jag föredrar inte någon av dem - vem som säger vad. Det här är epiteten som alltför många islänningar väljer åt varandra - inte minst i bloggvärlden. Alltid gå på människan, aldrig på bollen. Om det fanns en domare i spelet hade den här delen av folket redan visats ut från arenan."

Sighvatur Björgvinsson, tidigare socialdemokratisk alltingsledamot och minister, i Eyjan om tonen i den politiska debatten på Island.