måndag 26 december 2011

Hälleflundra åt Hells Angels?

Fisket av hälleflundra stoppas eftersom beståndet är för litet. Men fiskhandeln spekulerar i att fisken alltjämt kan komma att säljas på den svarta marknaden. Kanske kan hälleflundran bli en kassako för Hells Angels.

Vid årsskiftet stoppas fisket av hälleflundra efter rekommendation från Hafrannsóknastofnunin och några nya kvoter kommer inte att delas ut förrän beståndet har återhämtat sig. Förra året såldes 169 ton hälleflundra i isländska butiker, och omkring den dubbla mängden gick på export. I butik var snittpriset 1 004 isländska kronor.

Fiskestoppet innebär att hälleflundran kommer att bli sällsynt i butikerna. Den som får hälleflundra som bifångst ska kasta tillbaka den om den är i överlevnadsdugligt skick - annars får den tas upp och säljas, men överskottet går då till fiskeförvaltning.

Hälleflundra säljs i regel färsk. Fisken har sina förespråkare och är inte ovanlig som julmat. Beskedet om fångststoppet orsakade därför närmast rusning efter hälleflundra under julhandeln. Kári Þór Jóhannsson, fiskhandlare i Ísafjörður, säger i Morgunblaðið att efterfrågan ökat dramatiskt:
"Debatten om hälleflundran är den bästa reklamen som fiskbutikerna har fått från fiskeminister Jón Bjarnason, eftersom alla nu frågar efter hälleflundra. Efterfrågan har ökat något enormt. Man använder hälleflundra i paté och till att ha mellan jul och nyår."
Kristján Berg, fiskhandlare vid Fiskikóngurinn i Reykjavík, säger i Vísir att priset för hälleflundrafilé i dag ligger på omkring 3 000 isländska kronor kilot. Efter fiskestoppet tror han att kilopriset kan stiga till 10 000 kronor:
"Det kan väl bli så att det blir större efterfrågan när det här blir förbjudet eftersom folk då får veta att det är något att sträva efter."
Kristján Berg utesluter heller inte att det kan uppstå handel med hälleflundra på svarta börsen. Om så sker kan han tänka sig en organisation som står bakom den:
"Kanske Hells Angels åtar sig det här."
Här kan du läsa mer om Island och Hells Angels.