torsdag 29 december 2011

Hells Angels förlorar i domstol - blir utan skadestånd

Hells Angels hotade rikets säkerhet och staten hade därför laglig grund att utvisa dem. Därför har två norska medlemmar i mc-gänget enligt Héraðsdómur Reykjavíkur inte rätt till skadestånd för att de inte släpptes in i Island.

Hells Angels isländska gren togs i år upp som en fullvärdig medlem i den internationella sammanslutningen. Myndigheterna har under flera år försökt förhindra etableringen. En av arbetsmetoderna har varit att stoppa inresande Hells Angels medlemmar från utlandet redan på flygplatsen i Keflavík.

I februari 2010 stoppades med några dagars mellanrum två norska Hells Angels-medlemmar. Mönstret för båda ingripandena var desamma - de hejdades av tullen som genomsökte bagaget, hittade deras västar och andra tillhörigheter med klubbmärket och skickade dem därefter till förhör.

Utgången blev densamma i bägge ärendena. Útlendingastofnun ansåg att Hells Angels-medlemmarna hotade Islands säkerhet och att de därför inte skulle släppas in i landet. I stället skickades de tillbaka till Norge med första möjliga flygförbindelse. Medlemmarna överklagade utan framgång besluten till justitieminister Ögmundur Jónasson.

Men de bägge Hells Angels-medlemmarna ansåg sig ha blivit orättvist behandlade av de isländska myndigheterna. De valde därför att stämma den isländska staten på en miljon isländska kronor var i skadestånd.

I avslaget hävdade Útlendingastofnun att de utgjorde ett hot mor nationens säkerhet. Hells Angels var i det här skedet på god väg mot fullvärdigt medlemskap i organisationen, något som enligt myndigheterna innebar avsevärt större risk för organiserad brottslighet. Eftersom etableringen styrdes från Norge fanns det en direkt koppling mellan de norska medlemmarnas resa till Island och den isländska avdelningens strävan efter fullvärdigt medlemskap.

I stämningsansökan argumenterade medlemmarna för att inreseförbudet saknade grund. De ansåg att påståendena om organiserad brottslighet var grundlösa och byggde på medierapportering med oklara källor.

Héraðsdómur Reykjavíkur anser dock att Útlendingastofnuns beslut baserats på en saklig grund. Domstolen menar att den riskbedömning som gjordes var korrekt och att den brottslighet som Hells Angels-medlemmar gjort sig skyldig till i de andra nordiska länderna visar att ett av syftena med organisationen är just att ägna sig åt kriminell verksamhet.

Staten frias därmed från Hells Angels-medlemmarnas skadeståndskrav. Héraðsdómur Reykjavíkur låter dock medlemmarna slippa stå för rättegångskostnaderna.

Här kan du läsa mer om Island och Hells Angels och här och här domarna i sin helhet.