lördag 10 december 2011

Hells Angels stämmer Island för ärekränkning

Hells Angels stämmer isländska staten, inrikesminister Ögmundur Jónasson och rikspolischefen Haraldur Johannessen för ärekränkning. Anledningen är att klubben upprepade gånger sagts ägna sig åt organiserad brottslighet. Hells Angels och en klubbmedlem stämmer Ögmundur Jónasson på vardera två miljoner isländska kronor.

Regeringen och myndigheterna har under de senaste åren försökt förhindra att Hells Angels och andra mc-gäng skulle lyckas få fotfäste på Island. Både Hells Angels och Outlaws har dock etablerat sig i landet. Ögmundur Jónasson har öronmärkt pengar till polisen för en satsning på den organiserade brottsligheten och öppnat för större möjligheter till telefonavlyssning och annan övervakning.

Fejden mellan Hells Angels och myndigheterna har främst varit juridisk. Polisen har under de senaste åren med hänvisning till den nationella säkerheten utvisat närmare hundra utländska Hells Angels-medlemmar som kommit till Island för att träffa klubbkamrater. En norsk medlem har svarat med att stämma staten på grund av behandlingen. Rättegången inleddes i veckan.

Nu hävdar isländska Hells Angels, som fick fullvärdigt medlemskap i den internationella organisationen i mars i år, att Haraldur Johannessen och Ögmundur Jónasson utsatt organisationen för ärekränkning. Dessutom stäms den isländska staten eftersom rikspolischefen och inrikesministern anses företräda den. Bakom stämningsansökan, som lämnats in till Héraðsdómur Reykjavíkur, står dels klubben Hells Angels, dels en privatperson som är medlem i klubben.

Ögmundur Jónasson har publicerat delar av stämningen på sin blogg. Vid fem tillfällen anses han ha förtalat Hells Angels. De fyra första punkterna gäller ett blogginlägg där han pekar ut organisationen som kriminell och ansvarig för våldsdåd, och ett uttalande i tv där han säger att Island inte ska bli "något slags maffialand" som kontrolleras av "kriminella gäng".

I stämningsansökan mot Ögmundur Jónasson heter det att hans uttalanden om Hells Angels är "osanna och obefogat kränkande" och därför är ärekränkande. Han stäms på totalt fyra miljoner isländska kronor.

Ögmundur Jónasson säger till RÚV att han inte backar från sina uttalanden om Hells Angels och att han anser att organisationen ägnar sig åt organiserad brottslighet:
"De ord som jag hade om Hells Angels och de som är knutna till dem står alla fast, och är enligt min mening milda uttalanden. Jag är beredd att stå fast vid dem och försvara dem var som helst."
Här kan du läsa mer om Hells Angels på Island.