tisdag 6 december 2011

Önskar livet ur granne med nidstång - anmäls för mordhot

Grannfejden började med en överkörd hundvalp. Sedan eskalerade den till en nidstång - där en bonde i Bíldudalur önskade livet ur mannen som körde ihjäl hunden eller att han blev fredlös. Mannen polisanmälde i sin tur bonden för mordhot.

Nidstången är ett fenomen med en tusenårig historia. Den består av en trästång på vilken ett nyslaktat djurhuvud placerats. Djurets uppspärrade gap pekar mot en person som ska drabbas av olycka. De goda landvättarna, som återfinns i Islands riksvapen, skulle därmed svika den utpekade.

Nidstången bankades ned i marken och försågs med runor eller en besvärjelse riktad mot den som skulle drabbas. Ofta bestod önskan i att den utpekade skulle drivas ut ur landet eller dö. En som enligt sagan använde sig av en nidstång var Egill Skallagrímsson.

Under 1600-talet var svart magi ganska vanligt förekommande i Västfjordarna. Åtminstone var det en uppfattning som framfördes under de rättegångar där flera misstänkta svartkonstnärer dömdes till döden.

I dag finns det inga paragrafer i brottsbalken om magi. Men frågan blev plötsligt aktuell i Bíldudalur, där en bonde med hjälp av en nidstång önskade livet ur den man som kört ihjäl hans hund.

Händelsen inträffade ett år före nidstången restes. Redan då hade männen länge legat i luven på varandra. Mannen körde över bondens hundvalp med en traktor på åtta ton. Hunden dog omedelbart, och bonden anklagade enligt Vísir mannen för att ha med flit ha kört ihjäl valpen.

Efter att ha slaktat två kalvar använde bonden ena huvudet till nidstången. Han ställde den på sin egen mark men med huvudet riktat mot grannens tomt:
"Här reser jag en nidstång och riktar detta nid mot NN."
Bonden skrev vidare att målet var att mannen ska drivas ur landet eller till döden.

Mannen svarade med att polisanmäla bonden för olaga hot. Misstankarna utreds av polisen i Patreksfjörður.

Nidstänger reses dock alltjämt ibland som en symbolisk protest. Besvärjelser har under senare år bland annat riktats mot isländska affärsmän samt politiker som tillåtit satsningar på storindustri på bekostnad av naturen.