måndag 12 december 2011

Jón Ásgeir Jóhannesson fälls för fem skattebrott

Jón Ásgeir Jóhannesson döms för fem fall av skattebrott i bolagen Gaumur och Baugur. Men han slipper straff eftersom Héraðsdómur Reykjavíkur anser att den utdragna rättsprocessen inte borgat för en rättvis behandling. Samtidigt fälls också affärskompanjonerna Tryggvi Jónsson och Kristín Jóhannesdóttir för skattebrott. Även de undgår av samma skäl straff.

År 2002 gjorde myndigheterna en razzia mot Baugur och Jón Ásgeir Jóhannesson. Tillslaget väckte enorm uppmärksamhet och orsakade en infekterad debatt som än i dag präglar det politiska klimatet.

Jón Ásgeir Jóhannesson hävdade att anklagelserna var ett beställningsjobb från kretsen kring dåvarande statsministern Davíð Oddsson, som påstods ogilla att ett affärsimperium som stod utom hans kontroll växte fram. Tongivande medlemmar inom Självständighetspartiet anklagade i stället Jón Ásgeir Jóhannesson för att genom medierna försöka sabotera utredningen.

Razzian blev ett hårt slag mot Baugurs verksamhet och bromsade expansionen i utlandet. I takt med att utredningen drog ut på tiden med ständiga anklagelser och överklaganden från de inblandade kunde Baugur fortsätta att växa. Jón Ásgeir Jóhannesson dömdes sommaren 2008 vid Hæstiréttur Íslands till tre månaders villkorlig dom för bokföringsbrott.

Men utredningen omfattade även misstänkta skattebrott under perioden 1999 till 2002. I december 2008 åtalades Jón Ásgeir Jóhannesson på nio punkter. Nu frias han av Héraðsdómur Reykjavíkur på fyra punkter och fälls på fem.

Domstolen fastslår att han gjort sig skyldig till felräkningar när det gäller kapitalinkomster från aktier i Baugur och Gaumur. Jón Ásgeir Jóhannesson döms också för att ha räknat fel på sina intäkter från utnyttjandet av optioner på aktier i Baugur och på grund av brister i räkenskaperna i samma bolag.

Dessutom fälls Tryggvi Jónsson för felräkningar och Kristín Jóhannesdóttir för skattebrott.

Trots att samtliga tre fälls slipper de straff om de inte gör sig skyldiga till brottslighet under det närmaste året. Héraðsdómur Reykjavíkur anser nämligen att rättsprocessen har blivit så utdragen att den har kränkt de åtalades rättigheter till en så skyndsam behandling av åtalet som möjligt.

Åklagarsidan får också kritik för att inte ha sållat bland de tusentals dokument som ingick i åtalet, men där bara en liten del av dem åberopats. Det gjorde enligt domstolen att det närmast blev omöjligt att sätta sig in i materialet. Därför ska också staten stå för hälften av de totala rättegångskostnaderna på 17,7 miljoner isländska kronor.

När utredningen drog igång talades det om Baugurhärvan som den mest omfattande ekonomiska brottsligheten i Islands historia. När nu den möjligen sista domen föreligger står det klart att det åklagaren Helgi Magnús Gunnarsson, som under huvudförhandlingen ansåg att den misstänkta brottsligheten skulle kunna ge upp till sex års fängelse, har lyckats bevisa inte ligger i närheten av dessa påståenden.

Trots att Jón Ásgeir Jóhannesson fälls på fem punkter säger han till DV att han nu har nått "en slutgiltig seger i Baugurmålet". Han säger till Pressan att det också är en seger att domstolen kritiserar myndigheternas hantering av fallet:
"I domen erkänns att man kränkt mina mänskliga rättigheter om ett rättvist förfarande. ... Myndigheterna gick över gränsen i Baugurmålet. De måste tvingas ta ansvar för att ha stått för den mest omfattande utredningen i Islands historia. Utredningen har kostat staten miljarder. ... Jag har levt med det här målet i nio år. En sådan behandling av människor får aldrig förekomma igen."
När Jón Ásgeir Jóhannesson anlände till rättssalen år 2007 var det med en Bónuskasse i handen. Fyra år senare har han förlorat sitt detaljhandelsimperium, men han bar sina dokument i samma påse när han kom till rätten. Själv anser han sig ha fått upprättelse. Domen kan dock komma att överklagas - men de dömda tycks ändå nöjda med utgången och åklagaren fick en sällan skådad näsknäpp av Héraðsdómur Reykjavíkur.

De juridiska turerna i Baugurmålet må vara över. Men som källa till känsloladdade debatter lär det leva kvar hos alla dem som på något sätt engagerat sig i det.

Här kan du läsa mer om Jón Ásgeir Jóhannesson och här kan du läsa domen i sin helhet.