måndag 5 december 2011

Kommunpolitiker i Kópavogur i mötesprotokoll: LOL

Guðríður Arnardóttir kan stå bakom den kortaste reservationen i ett kommunpolitiskt mötesprotokoll. När Självständighetspartiet i Kópavogur fick igenom ett förslag såg hon till att få sin reaktion inskriven: LOL.

Självständighetspartiet är sedan kommunalvalet år 2010 i minoritet i Kópavogur. Nyligen diskuterade kommunstyrelsen en hästsportförenings begäran att få diskutera markfrågor med kommunen. Kópavogur har nämligen fastigheter och tomter i det område som klubben brukar använda.

Självständighetspartiets förslag om att bjuda in föreningen till nästa möte fick stöd av övriga partier. Det något oväntade stödet ledde till att initiativtagarna ville få det protokollfört att förslaget kom från Självständighetspartiet.

Gunnar I. Birgisson och Ármann Kr. Ólafsson skrev i protokollet att de uppskattade att kommunstyrelsen ställde sig bakom förslaget och att de inte gärna kunde gå emot sin egen idé - men också att mötet faktiskt skulle leda till ett resultat. Ordföranden Guðríður Arnardóttir tyckte uppenbarligen den sötsura reservationen var så roande att hon själv såg till att få en kort och kärnfull kommentar inskriven: LOL.

Här kan du läsa mer om kommunpolitiken i Kópavogur.