torsdag 8 december 2011

Landsbanki betalar Icesave-krav på 432 miljarder

Landsbanki betalade i går ut 432 miljarder isländska kronor till brittiska och nederländska fordringsägare. Det är den första utbetalningen ur den kollapsade bankens konkursbo. En tredjedel av de prioriterade fordringarna har nu ersatts.

I oktober fastslog Hæstiréttur Íslands att den isländska nödlagstiftningen, som delade upp fordringarna på affärsbankernas konkursbon i prioriterade - främst insättningar - och oprioriterade, inte stred mot grundlagen. Beslutet innebar klartecken för Landsbanki att göra de första utbetalningarna till fordringsägarna.

I går ersattes brittiska och nederländska fordringsägare med 432 miljarder isländska kronor, nästan en tredjedel av de sammanlagda prioriterade fordringarna på 1 319 miljarder. Tillgångarna i konkursboet värderas i dagsläget till 1 353 miljarder.

En stor del av bankens tillgångar finns i olika värdepapper. Innehaven kommer att säljas av under de närmaste tre till fem åren. Den utbetalning som gjordes i går bestod enligt ett pressmeddelande av kontanta tillgångar som banken samlat på sig i pund, euro, dollar och isländska kronor.

Merparten av gårdagens utbetalning gick till Icesave-fordringar. En mindre del gick också till löner och ersättningar till anställda i banken.

När nästa utbetalning till fordringsägarna sker är inte klart. Finansmarknadsminister Árni Páll Árnason sade i alltinget i går att en tredjedel av de prioriterade fordringarna nu har betats av stärker Islands ställning i Icesave-tvisten:
"Det här hjälper oss i all vår argumentation utomlands. ... Det är mycket viktigt att människor ser att handling följer ord och att vi inte bara säger att vi tänker betala utan att pengarna går till fordringsägarna."
ESA, Eftas övervakningsmyndighet, har inte agerat efter den senaste korrespondensväxlingen med den isländska regeringen. ESA:s ståndpunkt är att Island bär juridiskt ansvar för insättningsgarantin knuten till Icesave, något som den isländska regeringen inte håller med om.

Myndigheten har hittills agerat långsamt och varken Nederländerna eller Storbritannien har drivit på för att få till stånd en domstolsprövning. Ingen av parterna vill heller att frågan ska avgöras i rätten. För EU vore det ödesdigert om domen skulle säga att luckor i insättningsgarantin gör att ansvaret inte övergår från garantifonden till den isländska staten, för Island vore det ödesdigert om domstolen skulle fastställa statens ersättningsskyldighet och därmed salta Icesave-notan rejält.

ESA hävdar att nederländska och brittiska sparare diskriminerades när de, till skillnad från isländska Landsbanki-kunder, inte ersattes fullt ut och inte hade tillgång till sina insättningar hela tiden. Den isländska regeringen anser dock i ett brev att de får mer tillbaka än om nödlagstiftningen, som klubbade uppdelningen, inte hade införts.

Även om Icesave-konflikten ser ut att kunna lösa sig själv väcker i synnerhet den brittiska regeringens agerande alltjämt starka känslor. Fjorton alltingsledamöter - från Rörelsen, Självständighetspartiet och Framstegspartiet - står bakom ett nytt lagförslag om att dra Storbritannien inför internationell domstol. Målet är att få skadestånd för terrorstämplingen av Landsbanki, som enligt en parlamentarisk utredning orsakade Island mångmiljardförluster.

Wouter Bos, finansminister i Nederländerna när Landsbanki kraschade, svarade i går inför en kommission på regeringens hantering av Icesave. Han sade enligt De Volkskrant att det var nödvändigt att trygga spararnas insättningar till fullo. Annars fanns det en risk för systemkollaps.

Icesave må ha kastat skugga över Islands relationer med de övriga nordiska länderna, Storbritannien och Nederländerna, men den utdragna dispyten tycks inte ha lyckats besegra kärleken. Lee Buchheit, Islands chefsförhandlare i den sista förhandlingsrundan, har nämligen blivit tillsammans med RÚV-journalisten Sigrún Davíðsdóttir. Nyhetschefen Óðinn Jónsson säger skämtsamt till DV att kanalen därmed fått en ny svärson.

Här kan du läsa mer om Icesave.