tisdag 20 december 2011

Oenighet om Islands talan i Icesave-tvisten

Regeringens val är utrikesminister Össur Skarphéðinsson. Men fler föredrar i stället att finansmarknadsminister Árni Páll Árnason för Islands talan i Icesave-tvisten inför Efta-domstolen. Men ärendet kan också landa på finansminister Steingrímur J. Sigfússons bord.

Island har statistiken emot sig inför den juridiska prövningen av Icesave-tvisten. ESA, Eftas övervakningsmyndighet, har enligt Pawel Bartoszek 12-0 mot Island när det gäller tidigare mål i domstolen.

Av hävd brukar utrikesministern representera Island i domstolen. Men Össur Skarphéðinsson är inte utrikesnämndens favorit. Fem ledamöter föreslår i stället att Árni Páll Árnason får förtroendet.

Árni Páll Árnason har under de senaste månaderna hamnat på kollisionskurs med statsminister Jóhanna Sigurðardóttir och förutspås vara på väg ut ur regeringen. Enligt rykten ska det ske samtidigt som att finansmarknadsfrågorna flyttas till finansdepartementet och hamnar på Steingrímur J. Sigfússons bord.

Steingrímur J. Sigfússon har tidigare sagt att han kan tänka sig att ta över hanteringen av Icesave-tvisten, men det är ett förslag som oppositionen sågat. Där ses finansministern som alldeles för mån om att backa för EU:s påtryckningar och därmed försöka hålla ihop regeringen.

Össur Skarphéðinsson anser liksom Steingrímur J. Sigfússon att den isländska staten inte bär ansvaret för insättningsgarantin knuten till Icesave. I oppositionens ögon är han dock belastad trots att han inte haft frågan på sitt bord tidigare - som en av alltingets mest uttalade EU-anhängare har även han misstänkliggjorts som väl benägen att lyssna på unionens ställningstagande mot Island i tvisten.

Árni Páll Árnason är inte mindre EU-positiv, men frågan är om det inte är Jóhanna Sigurðardóttirs onåd som gjort honom till oppositionens kandidat. Han har också vid flera tillfällen hyllats för sin hållning och argumentation i frågan, däribland nyligen i alltinget där såväl Självständighetspartiets Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir som Framstegspartiets Sigmundur Davíð Gunnlaugsson lovordat hans förmåga att ena alltinget i en gemensam linje mot ESA efter den sista folkomröstningen om Icesave. Árni Páll Árnasons arbete har enligt oppositionen varit förtroendeingivande - och därför finns det ingen anledning att ta ifrån honom frågan.

Össur Skarphéðinsson är ändå Jóhanna Sigurðardóttirs val. I utrikesnämnden tog Socialdemokraternas Sigmundur Ernir Rúnarsson, Mörður Árnason och Helgi Hjörvar, Gröna vänsterns Árni Þór Sigurðsson och Rörelsens Birgitta Jónsdóttir ställning för utrikesministern. Men Birgitta Jónsdóttir har bara en observatörsplats utan rösträtt, varför oppositionens linje fick fem röster mot regeringens fyra.

Utgången i nämnden är ännu ett exempel på regeringens svårigheter att hålla ihop. Utöver Framstegspartiets Sigmundur Davíð Gunnlaugsson och Gunnar Bragi Sveinsson samt Självständighetspartiets Ólöf Nordal och Ragnheiður Elín Árnadóttir röstade nämligen Gröna vänsterns Guðfríður Lilja Grétarsdóttir för att ge Árni Páll Árnason fortsatt förtroende.

Össur Skarphéðinssons anhängare motiverar hållningen i frågan med att utrikesministern är den som med hänsyn till grundlagen bör representera Island. Oppositionen anser däremot enligt RÚV att Icesave-tvisten inte bör hanteras av samma minister som ansvarar för Islands förhandlingar om EU-medlemskap:
"Ett antal exempel finns på den ordningen att en ämnesminister representerar i specifika mellanstatliga frågor och naturligt är att finansmarknadsministern har fortsatt samråd om alla beslut i frågan med alltingets utrikesnämnd. Det måste också ses som lämpligt att Icesave-bearbetningen inte ligger i samma händer som medlemskapsförhandlingarna med EU. Mot bakgrund av frågans historia är det viktigt att saken bygger på en riktig dialog mellan alla partier i alltinget och att det till största möjliga mån i samhället finns konsensus om rättsprocessen."
Här kan du läsa mer om Icesave-tvisten.