onsdag 21 december 2011

Össur Skarphéðinsson för Islands talan i Icesave-rättegång

Regeringen kör över utrikesnämnden och utser utrikesminister Össur Skarphéðinsson att föra Islands talan i Icesave-tvisten inför Efta-domstolen. Men beslutet får kritik från oppositionen. Att Össur Skarphéðinsson även ansvarar för förhandlingarna om EU-medlemskap anses göra honom olämplig.

I går tog Island emot ESA:s stämningsansökan i Icesave-dispyten. Det innebär att regeringen nu har till och med den 20 februari nästa år på sig att besvara den.

ESA skriver att Island inte agerade för att varken ersätta utländska Icesave-sparare eller bättre matcha garantifondens tillgångar med insättningar. Ståndpunkten är intressant. ESA hävdade tidigare att Island inte tillämpat regelverket om insättningsgarantin på rätt sätt. Den åsikten har nu försvunnit. I stället anser myndigheten att Island inte tog ansvar för att det fanns tillräckligt med pengar i garantifonden - ett krav som inget EES-land i dagsläget lever upp till om de skulle utsättas för en liknande bankkollaps. Däremot fanns det i fonden den procentsats på insättningar som krävdes enligt EES-avtalet. I praktiken innebär ESA:s stämningsansökan ett krav på en statlig insättningsgaranti - något som många europeiska finansministrar har avvisat.

I utrikesnämnden ville fem av nio ledamöter att finansmarknadsminister Árni Páll Árnason skulle fortsätta att hantera Icesave-tvisten. Oppositionens ledamöter samt Gröna vänsterns Guðfríður Lilja Grétarsdóttir menade att han hade arbetat föredömligt för att skapa samsyn mellan alla partier i alltinget, samtidigt som Össur Skarphéðinsson ansågs vara olämplig eftersom han också har huvudansvaret för Islands förhandlingar om EU-medlemskap. Det innebär enligt oppositionen att det finns en risk att han inte enbart ser till Islands bästa i tvisten eftersom Icesave är en fråga där EU tagit ställning mot Island, något som kan användas som ett påtryckningsmedel i medlemskapsförhandlingarna.

Valet av Össur Skarphéðinsson får även kritik från Advice, som inför årets folkomröstning arbetade för att avtalet skulle fällas. I ett uttalande heter det att det är "mycket ofördelaktigt att utrikesministern förväntas ansvara för medlemskapsförhandlingarna med Europeiska unionen och dessutom värna Islands intressen i Icesave-fallet".

Statsminister Jóhanna Sigurðardóttir väljer dock att ge uppdraget till Össur Skarphéðinsson. I ett pressmeddelande skriver hon att grundlagen gör gällande att utrikesministern representerar Island inför Eftas domstol.

Beslutet kan även ha andra orsaker. Árni Páll Árnason har under de senaste månaderna varit för frispråkig för Jóhanna Sigurðardóttirs tycke. Det ryktas alltjämt om att han snar kommer att få lämna regeringen i samband med en ommöblering där finansmarknadsdepartementet skrotas och frågorna i stället flyttas till finansdepartementet.

Hade Árni Páll Árnason fått Icesave-uppdraget hade han varit omöjlig att peta från statsrådsposten. Och det är ingen hemlighet att Jóhanna Sigurðardóttir anser att Össur Skarphéðinsson är mer lojal och pålitlig.

Guðfríður Lilja Grétarsdóttir säger i Morgunblaðið att det är olyckligt att valet har blivit partipolitik och att den kampvilja och samarbetsförmåga som Árni Páll Árnason visat inte tillvaratas:
"Att göra denna fråga som något slags partipolitisk fråga eller som en fråga om regeringen mot oppositionen är precis det tillvägagångssätt som vi in i det längsta borde undvika. Detta har nu blivit en fråga för alla oss islänningar, med två folkomröstningar bakom oss och det har nu stor vikt att frågan behandlas så att vi alla kan vara som mest nöjda. Och det är så att det har hittills funnits konsensus om Árni Pálls hantering av rättsprocessen och därför är det bara naturligt att han fortsätter."
Här kan du läsa mer om Icesave-tvisten.