onsdag 28 december 2011

Sista spåren av sillens era rivs i Raufarhöfn

Sillens era är definitivt över i Raufarhöfn. Den gamla sillfabriken vid hamnen är i så dåligt skick att olycksrisken gör en rivning nödvändig. Kommunen hoppas i stället kunna bygga bostäder på tomten - men samtidigt har invånarantalet i Raufarhöfn mer än halverats sedan år 1999.

Sillfisket betydde under årtionden stora inkomster och tusentals arbetstillfällen i fiskelägen längs med den isländska kusten. Men när bestånden kollapsade försvann fångsterna och lämnade jättelika fabriker som monument efter sig.

Ensligt belägna sillorter, som Djúpavík och Eyri i Västfjordarna, avfolkades nästan helt när sillfisket upphörde. Andra, som Siglufjörður och Raufarhöfn, har kämpat vidare trots att befolkningsutvecklingen pekar nedåt och fisket i dag är inriktat på andra arter.

I januari 2011 kom beskedet att den sista fiskmjölsfabriken i Siglufjörður säljs utomlands. Visserligen bereds sill fortfarande på orten - bland annat hos Egilssíld - men omfattningen är långt ifrån den tid då fiskeläget svarade för en femtedel av Islands totala utlandsexport.

I Eyri och Djúpavík byggdes toppmoderna fabriker som efter bara några år var alldeles för stora för de minskande fångsterna. I dag försöker entusiaster rädda sillfabriken i Djúpavík, medan bygget i Eyri sedan länge är bortom räddning. Där är förhoppningen att åtminstone de gamla arbetarbostäderna ska kunna stå kvar.

Raufarhöfn var länge en av Islands viktigaste orter för sillfisket. I dag finns dock inte mycket som påminner om den eran. Det är också en ort där utflyttningen är omfattande. År 1999 hade Raufarhöfn 406 invånare. Året därpå började flyttlassen gå från orten. Tolv år senare är antalet invånare 194 personer.

Fabriken vid hamnen är nu i så dåligt skick att den ska rivas. Staten, kommunen Norðurþing och bolaget Síldarvinnslan har enligt ett pressmeddelande kommit överens om att gemensamt dela på rivningskostnaderna på 64 miljoner isländska kronor.

Kommunen anser att en rivning är nödvändig. Byggnaderna har förfallit och olycksrisken är stor. Dessutom upptar de mark vid hamnen som stoppar annan bebyggelse. Kommunen vill ändra detaljplanen och förbereda för bostadshus på det gamla fabriksområdet. Den fiskeindustri som i dag finns i Raufarhöfn behöver inte marken - men frågan är om en ort som så många väljer att lämna kan locka nya bofasta genom tomter vid hamnen.

Här kan du läsa mer om sillen och Siglufjörður och här mer om Raufarhöfn.