onsdag 28 december 2011

Självständighetspartiets ekonomiska politik mest betrodd

Självständighetspartiet har högt förtroende när det gäller politik som får fart på det isländska näringslivet. Socialdemokraterna anses bäst lämpade att slutföra förhandlingarna om EU-medlemskap medan Gröna vänstern åtnjuter högst tillit i miljöfrågor. Men inget av de etablerade partierna har lyckats övertyga väljarna om att de vill och kan utreda orsakerna till finanskraschen. Det visar en opinionsmätning utförd av MMR.

Misstroendet mot de politiska partierna är alltjämt stort. Det förtroende som gick förlorat i samband med finanskrisen har inte återvunnits. Tvärtom. Regeringens popularitetssiffror är historiskt låga - men tilliten till oppositionen är ännu lägre. Möjligen en effekt av att debatten kännetecknas av smutskastning och skyttegravspolitik.

Klart är att flera nya partier kommer att utmana de etablerade i nästa val till alltinget. Mest omtalat på förhand är avhoppade framstegspartisten Guðmundur Steingrímssons nya parti som han grundar tillsammans med medlemmar av Bästa partiet i Reykjavík.

I opinionsundersökningarna har Självständighetspartiet ett stabilt försprång före i tur och ordning Socialdemokraterna, Framstegspartiet och Gröna vänstern. Rörelsen ser i dagsläget ut att inte klara femprocentspärren i nästa val.

Självständighetspartiet åtnjuter störst förtroende när det gäller den ekonomiska politiken. Över 40 procent av de tillfrågade i MMR:s undersökning anser att partiet är bäst lämpat att få fart på näringslivet, få bukt med arbetslösheten och att hantera skattepolitiken. I nio av tolv frågor är Självständighetspartiet det mest betrodda.

29,8 procent anser att Socialdemokraterna bör få sköta förhandlingarna om villkoren för isländskt EU-medlemskap. Partiet har lågt förtroende när det gäller miljöfrågor och utredningar kopplade till finanskrisens orsaker.

Gröna vänstern har högst förtroende inom två områden: Miljöpolitik och finanskrisutredning. Av de tillfrågade uppger 31,5 procent att Gröna vänstern är bäst på att hantera miljöfrågor och 22,8 procent undersökningar kopplade till bankkollapsen. Näst störst förtroende när det gäller krisutredning har övriga partier med 21,8 procent.

Värt att notera är att Framstegspartiet i den väljarbarometer som utfördes samtidigt fick stöd av 15,9 procent av de tillfrågade. Den nivån når inte partiet upp till i någon enskild sakfråga. Rörelsen tangerar opinionssiffran 3,8 procent i frågan om nyttjande av naturresurser, men ligger i övrigt under väljarstödet på samtliga punkter.

Här kan du läsa mer om opinionsläget.