söndag 15 januari 2012

Begravning öppnade vägen till Árneshreppur

75 dagars årligt vinterfängelse kan vara över för invånarna i Árneshreppur. Inrikesminister Ögmundur Jónasson lovar att undersöka möjligheterna att hålla vägen till kommunen öppen även vintertid. I fredags plogades vägen så att prästen och organisten från Hólmavík skulle kunna ta sig till en begravning i Árneshreppur.

I går begravdes Pálína Jenný Þórólfsdóttir i Árneskirkja vid Trékyllisvík. Hon blev 90 år gammal och levde nästan hela sitt liv i Árneshreppur utom de sista åren då hon bodde på ett vårdhem i Akureyri. Hennes två barn bor alltjämt på gårdar i kommunen.

För kommuninvånarna var Pálína Jenný Þórólfsdóttir kanske främst känd för sina handarbeten. Hon tjänstgjorde under många år som slöjdlärare vid Finnbogastaðaskóli och undervisade totalt ett femtiotal elever. I somras visades hennes egna och elevernas arbeten från åren 1966 till 1985 vid en utställning på Hótel Djúpavík.

Det var länge osäkert om begravningen skulle kunna genomföras som planerat i går. Vägen från Hólmavík var oframkomlig och mellan den 6 januari och den 20 mars sker ingen snöröjning. Kommunen kan visserligen beställa plogning, men får då ta halva Vegagerðins kostnad för arbetet.

Att ensligt belägna samhällen och gårdar blir isolerade under vintern tillhör inte ovanligheterna, men det som gör Árneshreppurs situation unik är att det är den enda kommunen i landet där myndigheterna räknar med att landvägen är avskuren 75 dagar om året.

Invånarna har länge kämpat för bättre snöröjning. Även om det inte är möjligt att hålla vägen öppen hela vintern - här snöar det ofta mycket samtidigt som vindarna är hårda och trafiken gles - kräver lokalbefolkningen att den åtminstone öppnas regelbundet under hela året, så att det finns goda möjligheter att ta sig söderut med bil för att uträtta ärenden i Hólmavík utan att riskera att inte kunna återvända för att vägen åter är oframkomlig.

I veckan har situationen i Árneshreppur diskuterats i RÚV tre dagar i följd. Ásbjörn Óttarsson, alltingsledamot för Självständighetspartiet, menar att den enda landvägen till kommunen bör ges högre prioritet och snöröjas oftare. Inrikesminister Ögmundur Jónasson säger till RÚV att Västfjordarna är en prioriterad region för regeringen, och i synnerhet de dåliga vägarna. I nuläget kommer det inte att göras några större arbeten på vägen till Árneshreppur förrän år 2020. Även om han vill tidigarelägga arbetet och ge klartecken för mer omfattande snöröjning är pengarna ett problem - anslagen till Vegagerðin har nästan halverats efter krisen.

Lokalbefolkningens påtryckningar har pågått under många år. Invånarna hävdar bland annat att avsaknaden av snöröjning innebär ett brott mot den kommunala likställighetsprincipen - genom att låta kommunen vara isolerad delar av året ges de inte samma möjligheter som andra islänningar.

Ögmundur Jónasson gav inga löften om bättre framkomlighet och mer regelbunden plogning. Men för första gången på länge blev kommunens situation uppmärksammad annat än sporadiskt - kanske tack vare Pálína Jenný Þórólfsdóttir.

Här kan du läsa mer om Árneshreppur.