söndag 1 januari 2012

Bæjarhreppur utan rösträtt efter samgående

Dagens 76 isländska kommuner blir 75 i dag när Bæjarhreppur och Húnaþing vestra går ihop. Resultatet i den lokala folkomröstningen innebär att befolkningen i Bæjarhreppur blir utan representant i kommunfullmäktige i över två år. Och namnet på den sammanslagna kommunen blir Húnaþing vestra.

År 2005 röstade Húnaþing vestra och Bæjarhreppur om ett samgående. En majoritet av invånarna i Bæjarhreppur sade nej och projektet lades på is. Anledningen till att politikerna inte fick stöd för planerna tros ha varit farhågor om att den kommunala service som i dag finns i Borðeyri skulle försvinna till Hvammstangi.

Sedan dess har grannkommunerna fördjupat samarbetet när det gäller bland annat socialtjänst, hälsovård och skola. Bæjarhreppur tillhör Västfjordarna, men gick förra året med i den kommunala samarbetsorganisationen för Norðurland vestra eftersom det största utbytet sker med den regionen.

Den 3 december förra året fick invånarna på nytt ta ställning till förslaget om en sammanslagning. I Bæjarhreppur sade 63,9 procent ja till ett samgående, och i Húnaþing vestra 83,9 procent.

Inför omröstningen gick det att göra olycksbådande tolkningar av Bæjarhreppurs och Húnaþing vestras kommunvapen. Lilla Bæjarhreppur symboliseras av får, stora Húnaþing vestra av isbjörnar.

När samgåendet nu träder i kraft blir det inledningsvis närmast som att Húnaþing vestra sväljer Bæjarhreppur. Húnaþing vestra blir namnet på den nya kommunen, och invånarna i Bæjarhreppur kommer inte att ha några ledamöter med rösträtt i fullmäktige och nämnder förrän efter kommunalvalen våren 2014. Tills dess har Bæjarhreppur rätt till adjungerade ledamöter vid samtliga möten. Uppgörelsen klubbades före folkomröstningen.

Sammanslagningen innebär också att antalet kommuner i Västfjordarna minskar från tio till nio.

Här kan du läsa mer om samgåendet mellan Bæjarhreppur och Húnaþing vestra.