lördag 7 januari 2012

Isländskt valkött för 2,4 miljarder i lager

Hvalur har valkött för 2,4 miljarder isländska kronor i lager. Fryshusen har blivit fulla eftersom exportmarknaden i dagsläget är i det närmaste obefintlig. Totalt rör det sig om cirka 16 000 ton kött som väntar på att komma ut i butikerna, skriver Fréttatíminn.

Under de senaste åren har Hvalur fångat 273 sillvalar. I våras ställdes dock jakten in med hänvisning till att jordbävningskatastrofen i Japan minskat marknaden för import av isländskt valkött. Beslutet skulle omprövas i september, men Hvalurs fångstbåtar blev kvar i hamn.

Intresset för valkött utanför Island tycks vara ytterst begränsat. Hvalur har enligt Fréttatíminn kött för 2,4 miljarder isländska kronor i lager. Totalt rör det sig om ungefär 16 000 ton kött som hamnat i fryshusen under 2009 och 2010.

Det är dock inte enbart det sviktande intresset från Japan som fått lagret att öka. De senaste siffrorna är från i höstas och återfinns i Hvalurs årsredovisning. Inom loppet av ett år mer än fördubblades köttberget - och det innan jordbävningskatastrofen.

Hvalur gjorde förra året en förlust på 350 miljoner isländska kronor.

Här kan du läsa mer om valfångst.