söndag 22 januari 2012

Största utflyttningen efter emigrationen till Amerika

Flyttströmmarna från Island är i dag de mest omfattande på 120 år. Inte sedan 1800-talets slut och den omfattande emigrationen till Amerika har så många islänningar valt att lämna landet. Men det är inte bara den ekonomiska krisen som är förklaringen - flyttlassen började gå från Island i allt större utsträckning även under finansbubblans era.

Under 1870-talet lämnade mängder av fartyg Island fullastade med människor som ville söka lyckan i USA, Kanada och Brasilien. Amerika lockade med bättre livsvillkor, ett mindre ansträngande klimat och färre naturkatastrofer.

År 1875 erupterade Askja, en vulkan som vid den här tiden var närmast okänd för islänningarna. Askan spred sig över stora delar av norra och östra Island, förstörde betesmark och odlingsmöjligheter.

Vulkanutbrottet var en bidragande orsak till emigrationsvågen. Hur många som lämnade Island för Amerika är osäkert, men sannolikt valde närmare 20 000 islänningar att ta farväl av hemlandet.

Ágúst Einarsson, professor vid Háskólinn á Bifröst, har gjort en sammanställning över migration och emigration under de senaste 150 åren. Mellan 1872 och 1894 landade flyttnettot till och från Island på minus 14,8 procent. De som utvandrade var 10 600 fler än de som kom till landet.

Ekonomin gör vid flera tillfällen avtryck i statistiken. När sillbeståndet kollapsade 1968 samtidigt som fiskpriserna på den nordamerikanska marknaden rasade lämnade 1,5 procent av medborgarna Island.

Ända sedan år 2001 har antalet islänningar som flyttat från landet varit större än antalet som återvänt hem. En förklaring är att många under det ekonomiska uppsvinget valde att följa med de isländska företagen när de expanderade i utlandet.

Under det senaste årtiondet är emigranterna 9 100 fler än immigranterna, ett underskott motsvarande 3 procent av befolkningen. Två tredjedelar av underskottet har uppstått sedan år 2008 i finanskraschens kölvatten. Det gör enligt Ágúst Einarsson perioden till unik i Islands historia.

Arbetslösheten på Island är i dag omkring 7 procent. Om inte emigrationen hade ökat hade den i stället legat på 9 procent.

Här kan du läsa mer om Islands befolkning och här mer om utvandringen till Amerika under 1800-talet.