fredag 16 mars 2012

Åklagare vill fälla Geir H. Haarde för försumlighet

Geir H. Haarde kunde inte ha förhindrat finanskraschen men minskat konsekvenserna av den. Statsministern försummade viktiga möten om läget med andra statsråd, lyssnade inte till varningssignaler och drev inte på tillräckligt för att få Landsbanki att flytta Icesave till ett dotterbolag eller att få bankerna att minska sina balansräkningar. Därför bör han enligt åklagaren Sigríður J. Friðjónsdóttir fällas för brott mot lagen om ministeransvar.

I dag avslutas rättegången mot Geir H. Haarde med försvarsadvokaten Andri Árnasons slutplädering. I går argumenterade åklagaren Sigríður J. Friðjónsdóttir för att den tidigare regeringschefen ska dömas som ansvarig för försumlighet.

Vittnesmålen har i någon bemärkelse präglats av samma politiska hänsyn som det ständiga skyttegravskriget i alltinget. Statsråd och politiker har menat att Geir H. Haarde gjorde vad som stod i hans makt för att avvärja kraschen och minska effekterna av den. Bankcheferna har främst skyllt krisen på den världsomspännande kreditfrossan och i någon mån regeringen för felaktiga beslut. Och myndighetsfolket har i första hand ägnat sig åt att framställa sig själva som förutseende, en övertygelse som dock inte lyckades sprida sig till andra medarbetare.

Sigríður J. Friðjónsdóttir pläderade i går under tre timmar för att Geir H. Haarde ska dömas. Maxstraffet är två års fängelse. Dels beskrev hon ministerns försumlighet som omfattande, dels fanns förmildrande omständigheter som det faktum att Geir H. Haarde är tidigare ostraffad samt att det har gått tre och ett halvt år sedan bankkollapsen.

I slutpläderingen hävdade Sigríður J. Friðjónsdóttir att det finns bevisning för att fälla Geir H. Haarde på samtliga fyra åtalspunkter. Hon yrkade dock inte på något visst straff - något liknande fall har aldrig tidigare förekommit i Islands historia.

Sigríður J. Friðjónsdóttir ansåg att Geir H. Haarde brustit i sina skyldigheter som regeringschef genom att inte ta upp bankernas problem på sammanträden. Att så delvis skedde informellt var enligt åklagaren inte tillräckligt. Hon menade också att Geir H. Haarde inte skötte sitt ämbete korrekt när han inte diskuterade läget med finansmarknadsministern Björgvin G. Sigurðsson, det statsråd som hade huvudansvaret för frågor gällande banksektorn. Att Socialdemokraterna valde att låta dåvarande näringsministern Össur Skarphéðinsson representera partiet under flera avgörande möten i samband med att Glitnir förstatligades var enligt Sigríður J. Friðjónsdóttir ingen ursäkt. Som ansvarig minister skulle Björgvin G. Sigurðsson ha kopplats in och informerats.

Geir H. Haarde pressade heller inte bankerna för att få dem att sälja av tillgångar. Sigríður J. Friðjónsdóttir menade att rättegången hade visat att detta varit möjligt och att det inte hade behövt ske till underpriser. Glitnir bantade balansräkningen under 2008 och det fanns enligt åklagaren tillgångar som hade kunnat ge bra priser trots det bistra läget på finansmarknaden. Däribland fanns Kaupþings Kaupthing Singer & Friedlander i Stobritannien och Landsbankis Heritable Bank i samma land.

Det borde under sommaren 2008 också ha stått klart för Geir H. Haarde att Landsbankis intresse för att flytta Icesave till ett brittiskt dotterbolag var måttligt. Som statsminister borde han ha sökt vägar att snabba på processen och försökt få banken att förstå vikten av en flytt. Geir H. Haarde borde nämligen dessutom ha insett att ansvaret för insättningsgarantin vid en krasch skulle kunna landa på den isländska staten.

Sigríður J. Friðjónsdóttir menade vidare att det redan år 2006 borde ha framgått för Geir H. Haarde - som både studerat ekonomi, arbetat vid Seðlabanki Íslands och varit finansminister - att det fanns allvarliga frågetecken för bankernas förmåga att överleva en kris. Under 2008 blev varningssignalerna allt fler, dock utan att statsministern agerade tillräckligt.

Såväl Geir H. Haarde som andra statsråd har pekat på att Seðlabanki Íslands rapport från våren 2008 visade att bankerna mådde bra. Sigríður J. Friðjónsdóttir menar att han även här tack vare sin yrkeserfarenhet borde ha genomskådat rapporten och dess innehåll. Det är enligt åklagaren väl känt att centralbanker knappast aviserar en nära förestående kollaps i offentliga dokument som når långt utanför det egna landets gränser.

I morgon inleds rättegången med Andri Árnasons slutplädering. Efter lunch fortsätter dagen med att Sigríður J. Friðjónsdóttir och Andri Árnason går igenom motståndarsidans slutplädering. Därefter avslutas rättegången. Dom väntas inom fyra till sex veckor.

Här kan du läsa mer om rättsprocessen mot Geir H. Haarde.