söndag 11 mars 2012

Allt färre flyger till Gjögur

Turisterna blir fler men antalet resenärer som tar flyget blir färre. Under 2011 reste 235 personer från flygplatsen i Gjögur. I snitt har varje tur till flygplatsen i Árneshreppur endast 0,79 passagerare. Gjögur är det minsta flygfältet på Island som används för reguljärtrafik.

År 2007 tog Ernir över trafiken till Gjögur i Västfjordarna. Flyget är under vintermånaderna enda sättet att ta sig till och från Árneshreppur, Islands mest isolerade kommun med ett trettiotal året runt-boende. Det är också viktigt för leveranser till och från kommunen.

Staten skjuter till pengar till att hålla linjen vid liv. Under perioden juni till september får Ernir däremot bara bidrag till en tur i veckan till skillnad från två i veckan under resten av året. Skälet är att landvägen till kommunen då är framkomlig.

Turismen i regionen ökar stadigt, men allt färre besökare väljer flyget. Med bara en tur i veckan under sommaren föredrar majoriteten att ta sig till Árneshreppur med bil.

Under 2011 reste 235 personer till eller från Gjögur, ett snitt på 0,79 passagerare på varje tur- och returresa från Reykjavík. Det är en minskning med 12,6 procent jämfört med föregående år då 269 personer reste via Gjögur. Antalet landningar ökade däremot - 186 under 2011 jämfört med 172 under 2010, rapporterar Litlihjalli.

Flygplatsen är också viktig för transporter av post, livsmedel och andra förnödenheter till kommunen. Även dessa leveranser minskade under 2011. Under året fraktades 18,5 ton varor med flyget från Gjögur att jämföra med 22,3 ton under 2010.

Även på de två andra flygplatserna i regionen, Ísafjörður och Bíldudalur, minskade antalet passagerare. Under 2011 flög 42 262 personer från Ísafjörður, en nedgång med 2,2 procent. Samtidigt ökade mängden transporterat gods något. Från Bíldudalur flög 3 512 personer, en minskning med 2,5 procent. Också i Bíldudalur ökade godsmängden. På bägge flygplatserna minskade också antalet starter och landningar något, rapporterar Bæjarins Besta.

Här kan du läsa mer om flygplatsen i Gjögur.