fredag 9 mars 2012

Hreiðar Már Sigurðsson: Nödlag sänkte Kaupþing

Det var nödlagarna som sänkte Kaupþing. Banken fick heller aldrig några uppmaningar från regeringen eller myndigheterna att minska sin balansräkning. Det var också Kaupþing som på egen hand tog beslutet att inte genomföra köpet av den nederländska banken NIBC. Det sade tidigare bankdirektören Hreiðar Már Sigurðsson när han i går vittnade inför landsdomstolen.

Efter fyra dagars vittnesmål har det mesta gått Geir H. Haardes väg. Både politiker och tjänstemän har friskrivit honom från ansvar för misstag i samband med finanskraschen. De har intygat om gott samråd mellan statsråd och myndigheter, om omöjligheterna i att flytta Landsbankis brittiska verksamhet till ett dotterbolag och bedyrat att regeringen försökte få bankerna att minska sina balansräkningar.

När Hreiðar Már Sigurðsson satte sig i vittnesbåset tog svaren en helt ny riktning. Han hävdade att det var nonsens att centralbankscheferna sade sig ha börjat ana en förestående kris flera år innan den inträffade. I så fall, menade Hreiðar Már Sigurðsson, skulle de inte ha pytsat ut 800 miljoner euro av skattebetalarnas pengar för att köpa aktier i Glitnir. Beslutet visade att de varken förstod vad som var på väg att hända eller varför.

Den förre Kaupþing-chefen sade vidare att han var upprörd av vad som sagts tidigare under rättegången. Hreiðar Már Sigurðsson menade att många vittnen hade talat osanning. Banken hade inte alls utsatts för några påtryckningar om att banta verksamheten strax före krisen. Det var heller inte myndigheterna som stoppade Kaupþings köp av NIBC, utan bankens ledning som valde att avstå.

Hreiðar Már Sigurðsson hävdade inte bara att de tre centralbankstopparna som vittnat tycktes ha ett mycket elastiskt förhållande till sanningen. Han hävdade även att Seðlabanki Íslands och Davíð Oddsson indirekt bidrog till att göra marknaden instabil genom att ta beslut med politiska förtecken.

Kaupþing ville redovisa i euro i stället för isländska kronan. Huvudargumentet var enligt Hreiðar Már Sigurðsson att kronan gjorde det svårt för utländska investerare att bedöma banken. Euron skulle ge stabilitet. Men förslaget fick nobben - eftersom EU-motståndaren Davíð Oddsson inte kunde tolerera att landets största bank började räkna i euro.

Hreiðar Már Sigurðsson gick också till attack mot nödlagarna. Han ansåg att de fick Kaupþing på fall. Banken hade enligt honom efter stora ansträngningar skaffat sig finasiering för att överleva krisen. Men när nödlagstiftningen diskriminerade alla utan juridisk hemvist på Island samtidigt som lagen innebar ingrepp i alla fordringar var allt över mycket snabbt. Med en opålitlig och efterverkande lagstiftning kunde Kaupþing inte överleva.

Þorsteinn Már Baldvinsson, tidigare styrelseordförande för Glitnir, gav en liknande bild. Inte heller Glitnir utsattes för några påtryckningar för att banta verksamheten. Banken såg i stället själv att bistra tider var på ingång. Därför fick 200 personer gå samtidigt som flera utlandskontor bantades eller lades ned och verksamheten i Norge lades ut på försäljning.

Geir H. Haarde har sett alltmer avslappnad ut i takt med att vittnesmålen gått hans väg. Þorsteinn Már Baldvinsson och Hreiðar Már Sigurðsson gav en helt annan bild av vägen fram till finanskraschen. Den var något mer negativ för Geir H. Haarde, men framför allt gör den gällande att många chefer aldrig hade en aning om vad som hände utan bara friserar historien för att de ska framstå som mer framsynta än vad de egentligen var.

Fjármálaeftirlitið har under vittnesförhören fått ta emot en hel del kritik. Förre chefen Jónas Fr. Jónsson visade i går att han inte håller med. Dels menade han att antalet anställda hade behövt vara tio gånger så många - 500 i stället för dagens 50 - för att kunna utföra riktig tillsyn, dels hävdade han att Seðlabanki Íslands än i dag hade haft stora möjligheter att ingripa, men nu i stället skyller misstagen på andra.

I morgon vittnar vittnar Sigurður Sturla Pálsson, Tryggvi Þór Herbertsson, Vilhelm Már Þorsteinsson, Heimir Haraldsson, Jóhannes Rúnar Jóhannsson, Jón Guðni Ómarsson, Kristján Óskarsson, Lárentsínus Kristjánsson, Vignir Rafn Gíslason, Kristján Andri Stefánsson, Silvía Kristín Ólafsdóttir, Össur Skarphéðinsson och Jóhanna Sigurðardóttir.

Här kan du läsa mer om rättegången mot Geir H. Haarde.