torsdag 15 mars 2012

Förnekar Icesave-ansvar - anklagar ESA för missförstånd

ESA har missförstått Islands agerande i Icesave-tvisten och kräver ett statligt ansvar som står i strid med EES-avtalet. Det hävdar den isländska regeringen i ett skriftligt svar till Efta-domstolen inför den kommande rättegången om ansvaret för insättningsgarantin knuten till Icesave. Vidare argumenterar regeringen för att det var omöjligt att skapa ett garantisystem som skulle kunna hantera en så total kollaps som drabbade de isländska affärsbankerna hösten 2008.

I höstas gjorde Landsbanki en första utbetalning till brittiska och nederländska fordringsägare. Totalt fick de prioriterade fordringsägarna ut en tredjedel av sina krav. Nyligen fick brittiska kommuner enligt ett pressmeddelande från Local Government Association över 100 miljoner pund att dela på. Dessutom slutförde Malcolm Walker nyligen köpet av livsmedelskedjan Iceland från Landsbanki och Glitnir för 1,55 miljarder pund, något som innebär att fordringsägarna inom en snar framtid kan vänta sig ytterligare utbetalningar från den kraschade bankens konkursbo.

Tillgångarna i konkursboet väntas täcka samtliga prioriterade fordringar. Det kommer dock att ta ytterligare flera år innan processen är avslutad.

ESA, Eftas övervakningsmyndighet, anser dock att Island inte har efterlevt insättningsgarantin samt att brittiska och nederländska sparare har diskriminerats. Därför har ESA beslutat att dra Island inför Eftas domstol. Rättsprocessen börjar förmodligen under slutet av året. Om Island skulle förlora väntar förmodligen en skadeståndsprocess inför isländsk domstol - om inte det politiska trycket från EU-länderna får Island att backa och betala.

I ett nytt svar till ESA hävdar Island att myndigheten har missförstått de åtgärder som vidtogs i samband med finanskraschen. Inhemska sparare hade då tillgång till sina insättningar hela tiden samtidigt som Icesave-konton i utlandet stängdes innan spararna så småningom ersattes av respektive land. ESA menar att detta agerande var diskriminerande. Island anser att ESA inte har förstått vad som skedde. De inhemska spararna fick lika lite som de utländska någon utbetalning. Däremot fördes de genom nödlagstiftningen över till de banker som restes på de gamla.

I stället för att betala ut pengar till isländska sparare fördes tillgångar och skulder mellan de nya och gamla bankerna. Det är därför samma tillgångar i konkursboet som ersätter såväl inhemska som utländska sparare.

En grundbult i ESA:s resonemang är att den isländska staten skulle ha gått in med de pengar som saknades i garantifonden. Detta skulle innebära att samtliga sparare omedelbart kunde ha fått tillgång till insättningsgarantibeloppet på 20 887 per person.

Island avvisar även dessa krav. Dels finns det ingenting i regelverket som föreskriver att staten ska backa upp garantifonden på detta sätt, dels hade detta varit ett brott mot den konkurrenslagstiftning som ingår i EES-avtalet.

Vidare, heter det i svaret, innebär ESA:s ståndpunkt i praktiken ett förstatligande av insättningsgarantin. Den isländska garantifonden var riktigt inrättad. Att den skulle kunna svara för en så omfattande kollaps som den som inträffade hösten 2008 var enligt regeringen totalt orealistiskt. 85 procent av Islands banksektor slogs ut vid kraschen. Om samma krav skulle ställas på EU skulle i snitt 83 procent av unionens BNP avsättas till respektive lands garantifond.

Att sparare fick förtur har godkänts både av ESA och isländska domstolar. Agerandet förhindrade den totala systemkollaps som annars hotade Island. Redan innan nödlagstiftningen klubbades av alltinget hade Nederländerna och Storbritannien omöjliggjort ett liknande förfarande utomlands. Genom att beslagta isländska bankers tillgångar utomlands fanns inga pengar att betala ut. Och den statliga valutareserven hade bara räckt till en bråkdel av fordringarna.

Den norske domaren Per Christiansen kommer inte att döma i rättegången. Han har i medierna tidigare hävdat att ansvaret för insättningsgarantin övergår till den isländska staten om garantifonden kollapsar - ett påstående som från Islands sida pekats ut som jävigt.

Här kan du läsa mer om Icesave-tvisten.