fredag 30 mars 2012

Kárahnjúkar minskar djurliv och växtlighet i Lagarfljót

Fiskbestånden minskar, växtligheten avtar och vattnet blir allt grumligare. Lagarfljót tycks inte må bra av att floden Jökulsá á Dal nu tar sin väg genom sjön. Dammbygget Kárahnjúkar pekas ut som förklaring till den negativa utvecklingen.

Dammen vid Kárahnjúkar togs i bruk för att förse aluminiumsmältverket i Reyðarfjörður med elektricitet. Veiðimálastofnun kartlägger sedan dess utvecklingen i Lagarfljót, Islands tredje största sjö. Efter fördämningen har läget försämrats avsevärt.

Undersökningarna visar enligt RÚV flera förändringar. Sikten i sjön har försämrats betydligt. Innan fördämningen var den 60 centimeter, i dag är den nere på 17 centimeter. Anledningen tros vara den stora mängd sediment som nu transporteras till Lagarfljót genom Jökulsá á Dal.

Vattnet har alltså blivit grumligare och fått en gråbrun nyans. Det betyder i sin tur att mindre solljus når sjöns botten och att de vattenlevande växter som finns i Lagarfljót får svårare att överleva. Det medför att de fiskar och andra djur som livnär sig på växterna nu har sämre tillgång till föda.

Den tidigare så vanliga fjällrödingen är nu alltmer sällsynt i Lagarfljót. Och de fiskar som fångas är mindre än innan fördämningen. Jósef Valgarð Þorvaldsson, ordförande för Veiðifélag Lagarfljóts, säger till RÚV att fisken även är magrare.

Guðni Guðbergsson vid Veiðimálastofnun tror att förändringarna sannolikt är en konsekvens av Kárahnjúkar. Guðmundur Hörður Guðmundsson, ordförande för Landvernd, kräver nu enligt RÚV att regeringen utreder hur miljödepartementet i en rapport från år 2001 kunde dra slutsatsen att påverkan på Lagarfljót skulle bli begränsad. Andra bedömningar gjorde nämligen gällande att livsvillkoren för fiskarna i sjön skulle försämras:
"Om inte departementet kan ge tillfredsställande förklaringar till det här resultatet, som det kom fram till för tio år sedan, anser jag att det finns goda anledningar att genomföra en grundlig utredning om hur det här beslutet utarbetades vid den tidpunkten."
Socialdemokraten Mörður Árnason uppmanade nyligen i alltinget miljöminister Svandís Svavarsdóttir att utreda situationen vid Lagarfljót. Hon svarade att departementets agerande skulle granskas - och såg det som typiskt för en tid när ekonomiska intressen gick före hänsyn till naturen.

Dåvarande miljöministern Siv Friðleifsdóttir har tillbakavisat kritiken. Jón Gunnarsson, alltingsledamot för Självständighetspartiet, sade i alltinget i höstas att Kárahnjúkar är på väg att förvandlas till en statlig sedelpress. Investeringen kommer enligt honom att ha betalat sig ekonomiskt redan inom tio år.

Varje höst brukar dammen Hálslón översvämmas och vattenmassorna strömmar genom en öppning i berget ned i Jökulsá á Dal. Det högst tillfälliga vattenfallet går under namnet Hverfandi ('försvinnande'). År 2010 fylldes dammen redan den 28 juli, medan det under förra sommaren, som var något kyligare och senare, dröjde till den 13 september.

Guðni Guðbergsson har enligt RÚV förhoppningar om att kunna bryta den negativa utvecklingen i Lagarfljót. Om inte annat så gör i alla fall det grumligare vattnet att befolkningen i Egilsstaðir inte behöver bekymra sig lika mycket om att försöka få syn på det sjöodjur som tros finnas i Lagarfljót.

Här kan du läsa mer om konsekvenserna av Kárahnjúkar.