söndag 25 mars 2012

Katrín Jakobsdóttir får bäst betyg av väljarna

Katrín Jakobsdóttir är det statsråd som sköter sig bäst. Närmare hälften av väljarna är nöjda med kultur- och utbildningsministerns arbete. Minst populär är miljöminister Svandís Svavarsdóttir - bara var sjätte väljare tycker att hon gör ett bra jobb. Statsminister Jóhanna Sigurðardóttir ligger dock sämst till hos oppositionen. Bara 0,7 procent av Självständighetspartiets anhängare och inte en enda av Framstegspartiets sympatisörer uppskattar hennes arbetsinsats. Det visar en ny gallupmätning.

Med tretton månader kvar till nästa alltingsval ser det ut som att den rödgröna koalitionsregeringen kommer att få svårt att bli omvald. I opinionsmätningarna har nu Socialdemokraternas och Gröna vänsterns stöd backat till en tredjedel av väljarkåren medan samarbetet mellan dem fortsätter att gnissla. Samtidigt kommer flera nya partier att slåss om både mitten- och vänsterväljarna.

Regeringens mest uppskattade minister är Katrín Jakobsdóttir. 43,2 procent anser att hon gör ett bra jobb. Med 88,4 procent är hon också den som har allra störst stöd bland sina egna. Därefter följer välfärdsminister Guðbjartur Hannesson som får tummen upp av 33,4 procent av väljarna och föräldralediga näringsministern Katrín Júlíusdóttir med 29,9 procent.

Samtliga statsråd får bäst betyg av de egna väljarna. Men den infekterade EU-frågan återspeglas också i mätningen. EU-motståndaren Ögmundur Jónasson gör enligt 55,5 procent av Gröna vänsterns väljare ett bra jobb - en åsikt som bara 18,6 procent av Socialdemokraternas väljare delar vilket ger honom en klar sistaplats hos koalitionspartnern. Däremot är han det statsråd som flest framstegspartister, 36,7 procent, uppskattar. Totalt tycker 25,4 procent att Ögmundur Jónasson sköter sitt ämbete på ett bra sätt.

Siffran för näringsgrensminister Steingrímur J. Sigfússon hos Gröna vänsterns sympatisörer är 81,3 procent, vilket gör honom näst mest populär i de egna leden. Hos samtliga väljare är förtroendesiffran 22,9 procent.

Därefter följer finansminister Oddný G. Harðardóttir med 19,6 procent, utrikesminister Össur Skarphéðinsson med 19,4 procent, statsminister Jóhanna Sigurðardóttir med 18,4 procent och miljöminister Svandís Svavarsdóttir med 16,3 procent.

Jóhanna Sigurðardóttir fortsätter att backa hos samtliga grupper. Två av tre socialdemokrater anser nu att regeringschefen gör ett bra jobb. Missnöjet med statsministern är dock kompakt hos den borgerliga oppositionen. 0,7 procent av Självständighetspartiets väljare och 0 procent av Framstegspartiets sympatisörer är nöjda med Jóhanna Sigurðardóttirs arbete.

Samtidigt ökar förtroendet för oppositionen. 22 procent anser nu att oppositionens politik i alltinget är lyckad, en uppgång med 6 procentenheter jämfört med när Capacent ställde samma fråga i november 2010. En majoritet, 52 procent av väljarkåren, är dock alltjämt missnöjd med oppositionen medan 26 procent varken gillar eller ogillar den. Oppositionens förtroende i samtliga sakpolitiska områden ökar också.

Här kan du läsa mer om opinionsläget.