torsdag 22 mars 2012

Regeringens nota för vulkanutbrott 1,3 miljarder

Regeringen ger ytterligare 88,5 miljoner isländska kronor till åtgärder efter de senaste två årens vulkaniska aktivitet vid Katla, Eyjafjallajökull och Grímsvötn. Totalt har utbrotten nu kostat staten 1,3 miljarder. En del av bidraget går till Vegagerðin för att fortsätta se till så att askan inte täpper till Svaðbælisá så att bron över ringvägen går förlorad.

Efter vulkanutbrottet vid Eyjafjallajökull bildades en samrådsgrupp med ansvar för naturkatastrofer som vulkanutbrott, laviner och översvämningar. Regeringen har nu delat ut 1,3 miljarder isländska kronor efter de senaste två årens vulkaniska aktivitet. Pengarna har gått till berörda kommuner och myndigheter.

Regeringen beslutade nyligen att bidra med ytterligare 88,5 miljoner till upprensningsarbeten efter vulkanutbrotten. Där går 82,5 miljoner till Vegagerðin och 6 miljoner till räddningstjänsten för kostnader i samband med eruptionerna.

Av bidragen till det isländska vägverket har 20 miljoner öronmärkts till arbeten vid Svaðbælisá nära Þorvaldseyri. Älven hotar nämligen ständigt att skölja över bron över ringvägen. I området finns fortfarande enorma mängder aska efter Eyjafjallajökulls utbrott för två år sedan. Askan bidrar till att ständigt höja vattenståndet.

Även Landgræðsla ríkisins har begärt extra anslag. Behovet ska dock först utredas inom miljödepartementet.

Här kan du läsa mer om kostnaderna för vulkanutbrotten.