lördag 10 mars 2012

Reykjavík och Kópavogur vill bygga gemensamt bad

Reykjavík och Kópavogur vill förverkliga planerna på ett badhus vid Fossvogsdalur. Tanken är att kommunerna ska dela på kostnaderna för den nya anläggningen. Men projektet hänger inte bara på ekonomin - bygget får inte hota områdets betydelse för friluftslivet.

Planer på ett badhus vid Fossvogsdalur har funnits i många år. Senast i november 2007 kallades närboende till ett möte om projektet. Sedan kom krisen och alla tankar på dyra kommunala nybyggen lades på is.

Våren 2010 aktualiserades frågan på nytt under valrörelsen i Kópavogur. Nu är bägge kommunerna intresserade av att ännu en gång försöka förverkliga planerna. Ett enigt kommunfullmäktige i Reykjavík tog nyligen beslut om att utreda möjligheterna.

I beslutet framkommer att Kópavogur och Reykjavík ska dela lika på kostnaderna för badet. Nybygget får inte hota områdets betydelse för friluftslivet och det ska smälta in på platsen. Det ska också vara möjligt att ta sig till badet genom att åka kommunalt.

Vid Fossvogur finns i dag utomhusbadet vid Nauthólsvík, som är det näst mest besökta i Reykjavík efter Laugardalslaug. Fossvogsdalur ligger vid kommungränsen mellan Reykjavík och Kópavogur.

Här kan du läsa mer om badhus i Reykjavík.