fredag 9 mars 2012

Vill fördubbla försäljningen av isländsk skyr i USA

Försäljningen av isländsk skyr på den amerikanska marknaden ska fördubblas. Det är målet efter att Mjólkursamsalan undertecknat ett nytt distributionsavtal för New York-området. Inom de närmaste två åren ska skyr finnas i minst tusen nya butiker i USA.

Mjólkursamsalan har under flera år exporterat skyr till USA för försäljning i Whole Foods butiker. Vid årsskiftet gick Whole Foods ensamrätt på produkten ut, och Mjólkursamsalan har nu enligt ett pressmeddelande tecknat ett avtal med distributionsföretaget Gourmet Guru. Inom två år ska skyr säljas i minst tusen nya butiker i New York-området.

I nuläget exporteras 120 ton skyr om året till USA, vilket motsvarar 720 000 burkar. Målet med den nya distributören är att fördubbla försäljningen.

Skyr från MS kommer även i fortsättningen att säljas på Whole Foods. I USA finns även Siggi's skyr som säljs på kedjor som Wegmans, The Fresh Market och Whole Foods.

Här kan du läsa mer om exporten av skyr.