lördag 21 april 2012

Arbetsmarknad ljusnar mest på Suðurnes

Arbetslösheten på Island minskade under mars. Mest ljusnade läget på arbetsmarknaden i Suðurnes, den region som drabbats hårdast av finanskraschen. Förra månaden var 7,1 procent av islänningarna utan jobb, en nedgång med 0,2 procentenheter. Det visar statistik från Vinnumálastofnun.

Sysselsättningen ökade i samtliga regioner under mars. Den mest positiva utvecklingen noterades i Suðurnes, där arbetslösheten backade med 0,4 procentenheter till 12,2 procent. I Reykjavíkområdet var arbetslösheten 7,8 procent, Suðurland 5,6 procent, Norðurland eystra 5,2 procent, Austurland 4,1 procent, Vesturland 3,7 procent, Västfjordarna 3,5 procent och Norðurland vestra 2,8 procent.

Kvinnor har nu åter arbete i större utsträckning än män. Arbetslösheten bland kvinnor var i mars 6,9 procent jämfört med 7,3 procent bland män.

I slutet av mars stod totalt 11 817 personer utan arbete. Av dessa var 2 113 utländska medborgare, varav 1 238 polacker.

Statistik från Vinnumálastofnun visar att arbetslösheten bland utländska medborgare under 2011 var dubbelt så hög jämfört med personer med isländskt medborgarskap. Hos polska medborgare stod i snitt omkring 20 procent utan jobb under förra året. För befolkningen som helhet var snittet omkring 7 procent.

Antalet kommuner med full sysselsättning ökar från tre till fyra. I mars fanns ingen arbetslöshet i Helgafellssveit och Skorradalshreppur i Vesturland samt i Bæjarhreppur och Kaldrananeshreppur i Västfjordarna.

Förra året tog arbetslösheten ett rejält kliv nedåt mellan mars och april - från 8,6 till 8,1 procent. Vinnumálastofnun räknar med en liknande utveckling i år och spår att arbetslösheten i april kommer att ligga mellan 6,4 och 6,8 procent.

Här kan du läsa mer om arbetslösheten på Island.