måndag 2 april 2012

Dagens citat

"Utgången är aldrig given. Det är folket i landet som bildar sig en uppfattning om vem de vill ha. På Island tar allmänheten sin rätt att välja president på stort allvar. Jag kommer att böja mig helt ödmjukt för folket i landets vilja och blir inte sur om jag inte blir fortsatt vald."

Ólafur Ragnar Grímsson i Dagskráin om att han nu utmanas av flera motkandidater i presidentvalet - läs mer här.