onsdag 25 april 2012

Dagens citat

"Jag är skapad så att jag har stor anpassningsförmåga. Jag har inte låtit detta påverka mitt dagliga liv. Jag har precis som tidigare haft mitt liv med min familj och har inte blivit deprimerad på grund av detta. Under denna tid har vi som par bägge firat sextioårsdagar, två av våra barn har gift sig och vi har döpt våra barnbarn. Livet går vidare och så har det varit i vårt fall. Det var aldrig aktuellt att dra sig in i något slags skal på grund av denna anledningen. Vi har infunnit oss överallt och har ofta infunnit oss på planen eftersom vi är intresserade av fotboll."

Geir H. Haarde i Pressan om hur rättegången i landsdomstolen påverkat honom - läs mer här.