torsdag 26 april 2012

Färre islänningar vill ha nyval

Nästan hälften av islänningarna vill att val till alltinget sker först vid mandatperiodens slut nästa vår. Det visar en opinionsmätning utförd av MMR. Samtidigt säger sig Rörelsen nu vara beredd att fälla den rödgröna koalitionen i en misstroendeförklaring - om inte regeringen gör något för att lätta de skuldsatta hushållens ekonomiska börda.

I oktober 2010 ville bara 30,7 procent att nästa alltingsval skulle hållas först i april 2013. Nu har siffran ökat till 44,8 procent. Stödet för regeringen fortsätter dock att gå kräftgång, vilket kan indikera att det snarare är faktumet att det bara är ett år kvar på mandatperioden snarare än minskat missnöje med koalitionens politik som förklarar förändringen.

Hos Socialdemokraternas och Gröna vänsterns väljare vill hela 95 procent invänta nästa ordinarie alltingsval. Hos Solidaritets sympatisörer är motsvarande siffra 38,6 procent, hos Framstegspartiets 25,8 procent och hos Självständighetspartiets 10 procent.

36,8 procent av islänningarna vill se nyval inom tre månader. Den åsikten är vanligare bland män, höginkomsttagare, självständighetspartister och personer i åldern 30 till 49 år bosatta i Reykjavíkområdet.

På pappret har Gröna vänstern och Socialdemokraterna i alltinget i dag en majoritet med ett enda mandat. I praktiken regerar dock koalitionen i minoritet. Eftersom regeringspartierna har svårt att hålla ihop i avgörande frågor krävs i regel ströröster från oppositionen för att få igenom sin politik.

I julas försökte regeringen utan framgång få till stånd ett formaliserat samarbete med Rörelsen. I utbyte mot vissa politiska eftergifter skulle Rörelsens tre ledamöter backa upp regeringen vid en misstroendeförklaring. Även om överläggningarna aldrig ledde till någon formell överenskommelse har de tre partierna ändå närmat sig varandra. Nu tycks det dock som att det kan vara slut på det.

En av Rörelsens viktigaste frågor är lättnader på hushållens skuldbörda. Om inte några sådana förslag presenteras inom kort är de enligt Morgunblaðið beredda att fälla regeringen. Den rödgröna koalitionen väntas presentera flera förslag under maj. Om så inte sker kan ett nyval stå för dörren.

Här kan du läsa mer om opinionsläget.