söndag 22 april 2012

Fyra av tio islänningar överväger utlandsflytt

Fyra av tio islänningar har funderat på att flytta utomlands under de senaste månaderna. En majoritet av de yngre har övervägt att lämna landet. Om det inte hade varit för inflyttningen till Island hade invånarantalet minskat med 10 000 under det senaste decenniet.

Den ekonomiska krisen har satt djupa avtryck i befolkningsstatistiken. Mellan åren 2001 och 2010 flyttade totalt 7 500 islänningar från landet samtidigt som 17 030 utländska medborgare anlände.

Den största utflyttningen skedde direkt efter krisen. År 2009 flyttade 2 500 islänningar från Island och året därpå 1 700 personer.

Emigrationen är en förklaring till att arbetslösheten inte nått tvåsiffrigt. Samtidigt överväger alltjämt många att flytta från Island. En undersökning utförd av MMR visar att 39,9 procent under de senaste månaderna övervägt att emigrera. Bland personer mellan 18 och 29 år har 56,6 procent funderat på att lämna landet.

Utflyttningen är dock inte enbart kopplad till det bistra läget på arbetsmarknaden. Av dem som övervägt emigration uppgav två av tre att det berodde på den ekonomiska situationen och var tredje att funderingarna hade andra orsaker.

Män, yngre, låginkomsttagare och personer bosatta i Reykjavíkområdet har i större utsträckning funderat på att flytta från Island. Intresset för emigration är också mer utbrett bland borgerliga väljare.

Här kan du läsa mer om Islands befolkning.