onsdag 11 april 2012

Gapet till isländska höginkomsttagare minskar

Inkomstgapet mellan de islänningar som tjänar mest och de som tjänar minst fortsätter att minska. Krisen har gjort att högavlönade har tappat mer köpkraft än lågavlönade. Skillnaden mellan grupperna har aldrig varit lägre sedan mätningarna började 2004. Det visar statistik från Hagstofa Íslands.

År 2009 tjänade den bäst betalda femtedelen 4,2 gånger mer än den lägst betalda femtedelen. Förra året hade skillnaden minskat till 3,3 gånger. Differensen är den minsta sedan mätningarna påbörjades år 2004.

Fram till att finanskrisen drabbade Island fick samtliga inkomstgrupper ökad köpkraft. Den ökade mest hos höginkomsttagarna, och samma grupp har också drabbats av det största raset efter kraschen.

År 2011 tjänade 13,6 procent av islänningarna mindre än den nivå som utgör gränsen för social isolering. Trots krisen innebär denna andel att Island har den lägsta andelen människor som hotas av fattigdom. Men andelen personer som lever under denna gränsnivå har ökat snabbt. År 2010 var enligt Hagstofa Íslands bara 9,2 procent under fattigdomsgränsen.