fredag 6 april 2012

Nytt överskott för skatteparadiset Hvalfjarðarsveit

Hvalfjarðarsveit gjorde förra året en vinst på 79 miljoner isländska kronor - trots stora investeringar i en ny skola. Med ett eget kapital på 1,9 miljarder och sänkt kommunalskatt är kommunen alltjämt något av ett isländskt skatteparadis.

Med drygt 600 invånare är det inte de stora skatteintäkterna från medborgarna som främst sörjer för den goda ekonomin. I stället är hamnen och de stora industriföretagen vid Grundartangi som utgör ryggraden i Hvalfjarðarsveits finanser. Enbart fastighetsskatten står för en dryg tredjedel av de totala intäkterna.

Kommunen gjorde enligt ett pressmeddelande en vinst på 79 miljoner förra året. Hvalfjarðarsveits intäkter uppgick till 570 miljoner, vilket var 24 miljoner mer än budgeterat. År 2010 var överskottet 190 miljoner.

Hvalfjarðarsveit investerade under 2011 totalt 436 miljoner. Den största satsningen är en ny skola med plats för både förskola och grundskola. Skolan är också den enskilt största utgiften för kommunen och sväljer 53,3 procent av varje utgiftskrona.

Trots de stora investeringarna har Hvalfjarðarsveit ett eget kapital på 1,9 miljarder med 3,7 miljoner i handkassan. Det gör kommunen till en av de mest välmående i landet. Hvalfjarðarsveit höjde visserligen kommunalskatten i finanskrisens kölvatten, men sänkte den på nytt inför år 2012 från 14,23 procent till 13,64 procent.

Bara tre kommuner i landet tar ut lägre skatt. Gemensamt för lågskattekommunerna är att de har få invånare. Flera har också stora skatteintäkter från industrier.

Här kan du läsa mer om Hvalfjarðarsveit.