söndag 1 april 2012

Ökat motstånd mot legalisering av cannabis

Nio av tio är emot en legalisering av cannabis. De islänningar som vill göra drogen laglig har minskat med en fjärdedel inom loppet av ett år. Det visar en undersökning utförd av MMR.

Island ryktas i dag närmast vara självförsörjande när det gäller cannabis. Finanskrisen innebar en prisstegring som gjorde det svårt för smugglarna. I stället är den illegala odlingen i växthus utbredd. Den isländska polisen gör i snitt minst ett tillslag i veckan mot en större cannabisodling.

Egenproduktionen har också gjort avtryck i brottsstatistiken. Under perioden 2007 till 2010 ökade enligt polisen beslagen av narkotika producerad i landet med 760 procent.

Attityden till drogen har dock inte blivit mer positiv. En opinionsmätning visar att 87,3 procent av islänningarna inte vill legalisera cannabis. Allt färre, nu 12,7 procent, vill göra drogen laglig, en minskning med 4,2 procentenheter jämfört med för ett år sedan.

Motståndet varierar mellan olika grupper. 18,7 procent av männen mot 6,8 procent av kvinnorna vill legalisera cannabis. Bland islänningar mellan 18 och 29 år samt låginkomsttagare är var fjärde för att tillåta drogen. Hos Gröna vänsterns väljare och personer som har fyllt 50 år är motståndet mot en legalisering mest utbrett.

Här kan du läsa mer om en cannabisrökare som nästan lyckades lura polisen.