tisdag 3 april 2012

Professorn i Jón Sigurðssons namn stannar i Reykjavík

Guðmundur Hálfdanarson får den professur som utlysts i nationalhjälten Jón Sigurðssons namn. Men statsministern Jóhanna Sigurðardóttirs löfte om att den nya professorn skulle bo och verka i Västfjordarna är långt ifrån att infrias. Guðmundur Hálfdanarson har inga planer på att flytta norrut.

Den 17 juni förra året var det 200 år sedan Jón Sigurðsson föddes på gården Hrafnseyri i Västfjordarna. Dagen firades genom att bland annat Jóhanna Sigurðardóttir och presidenten Ólafur Ragnar Grímsson närvarade. Statsministern presenterade i sitt tal den professur i Jón Sigurðssons namn som alltinget nyligen beslutat om. Den som fick tjänsten skulle bosätta sig i Ísafjörður med omnejd och ha utbytet mellan regionens högskolefilialer och Háskóli Íslands i Reykjavík som en av sina huvudsakliga arbetsuppgifter.

Men när Háskóli Íslands väl annonserade ut jobbet var bosättningskravet borta. I stället framgick att det mesta arbetet skulle ske i Reykjavík men att professorn ibland skulle vara stationerad i Hrafnseyri och bland annat undervisa vid sommarkurser.

Kovändningen väckte på sina håll stor upprördhet. Det talades om att universitetet i Reykjavík rånat Västfjordarna på den professur som var öronmärkt för regionen.

Jobbet gick till historieprofessorn Guðmundur Hálfdanarson, som forskat om just Jón Sigurðsson. I ett pressmeddelande förklarade han att utnämningen var "en stor ära" och att han såg fram emot att bidra till att föra universitetet närmare Västfjordarna.

Valet av Guðmundur Hálfdanarson har lovordats, men någon flytt norrut tycks inte vara aktuell. Ólína Þorvarðardóttir, alltingsledamot för Socialdemokraterna, tog upp ämnet med kultur- och utbildningsminister Katrín Jakobsdóttir under en frågestund i alltinget. Statsrådet sade sig inte känna till att det givits något löfte om att professorn skulle bosätta sig i Västfjordarna, utan att det i stället handlade om att utveckla tätare band. Ólína Þorvarðardóttir ansåg att detta var betydligt sämre eftersom det skulle innebära att professorn knappt skulle vistas i Ísafjörður.

Einar Kristinn Guðfinsson, alltingsledamot för Självständighetspartiet, tog åter upp ämnet vid en frågestund. Jóhanna Sigurðardóttir svarade då att det visst fanns ett bosättningskrav och att hon skulle låta undersöka varför Háskóli Íslands frångått detta när tjänsten utlystes - något som välkomnades av Einar Kristinn Guðfinsson. Han menade att Guðmundur Hálfdanarson tveklöst var en mycket kompetent person, men att hela anställningsprocessen borde göras om efter de riktlinjer som alltinget beslutat.

Guðmundur Hálfdánarson säger i Bæjarins Besta att han i nuläget inte har några planer på att flytta från Reykjavík och att det heller inte skulle vara något bra alternativ:
"Jag är fortsatt professor vid Háskóli Íslands. Här finns mina studenter och här finns min arbetsplats."
Däremot finns det enligt Guðmundur Hálfdánarson en möjlighet att Háskóli Íslands hyr en lägenhet i Ísafjörður som kan användas både av honom själv och andra forskare. Han menar att det skulle betyda mer för regionen och högskolefilialerna än om han själv skulle flytta till staden.

Rannsóknasetur Háskóla Íslands á Vestfjörðum beviljades nyligen ett bidrag på 800 000 isländska kronor från Fornleifastofnun. Pengarna ska användas till fortsatta undersökningar av det förlista fartyget Phønix. Båten sjönk vid Snæfellsnes efter ett oväder i januari 1881. Ombord finns enligt Fréttablaðið bland annat delar av Jón Sigurðssons och hustrun Ingibjörg Einarsdóttirs dödsbo. Året innan transporterade samma fartyg det avlidna parets kroppar tillbaka till Island från Köpenhamn.

Här kan du läsa mer om professuren i Jón Sigurðssons namn och här se bilder från nationaldagsfirandet i Hrafnseyri.