lördag 28 april 2012

Skjuten isbjörn återvänder till Västfjordarna

Isbjörnen som sköts på Hornstrandir förra våren återförs till Västfjordarna. Det uppstoppade djuret kommer att visas upp på Melrakkasetur Íslands i Súðavík. Isbjörnen kommer att ingå i en utställning som skildrar björnarnas och fjällrävarnas livsvillkor.

I maj förra året sköts en isbjörn vid Rekavík på Hornstrandir. Det var den fjärde björnen inom loppet av tre år som simmat i land på Island. Myndigheterna utreder nu om det finns anledning att tro att isbjörnsbesöken kommer att bli betydligt vanligare under de närmaste åren.

Samtliga fyra isbjörnar har skjutits en kort tid efter att de tagit sig i land. Exakt hur länge Hornstrandirbjörnen befunnit sig på land går inte att säga, men obduktionen visade att den hade fjädrar efter stormfåglar och alkfåglar i magen samt mossa och kråkbärsblad. Björnen hade dock sannolikt inte fångat några fåglar utan bara hittat och ätit upp fjädrarna. Växterna troddes björnen ha fått i sig när den drack vatten.

Isbjörnen var en treårig hona som bara vägde 95 kilo. Den tros ganska nyligen ha lämnat sin moder. Med bara 5 procent kroppsfett hade det varit tveksamt om den skulle kunna överleva vintern. Att det rörde sig om ett magert djur kan också styrka teorin om att det är svagare isbjörnar som tvingas långt ut på isen öster om Grönland och så småningom driver på isflak mot Island.

Björnen sköts från helikopter sex timmar efter att den observerats vid strandkanten av en fiskebåt. Myndigheterna bedömde inte att det fanns några möjligheter att fånga isbjörnen levande. Hornstrandir är ett väglöst land där det hade varit svårt att hålla björnen under uppsikt och stoppa den innan den nådde befolkade områden. Även om den simmade i land strax innan turistsäsongens början fanns det vandrare bara några kilometer längre bort. Med hänvisning till säkerheten fattades därför beslutet att avliva björnen.

Fyra ställen kontaktade Náttúrufræðistofnun Íslands för att få ta hand om den uppstoppade björnen. Valet föll på Melrakkasetur Íslands i Súðavík. Direktören Ester Rut Unnsteinsdóttir säger till Bæjarins Besta att den kommer att ingå i fjällrävsutställningen där isbjörnen blir ett nytt inslag i skildringen av djurlivet i polartrakterna:
"Vi fick höra att det var möjligt att ansöka om att få den uppstoppade björnen till utställning och bestämde oss för att slå till. ... Jag mätte precis dörrarna i huset tidigare. Jag hoppas att den går in."
Melrakkasetur Íslands öppnar för säsongen den 1 juni och stänger i slutet av augusti. Under resten av året går det dock att besöka utställningen om någon i personalen är på plats.

Här kan du läsa mer om isbjörnen som sköts på Hornstrandir.

Foto: Landhelgisgæslan