söndag 13 maj 2012

Dagens citat

"Allmänheten har nu blivit övertygad om att Harpa är ett hus för alla. Jag känner att folk är stolta över huset som byggdes just när behovet var som störst. Och det finns verkligen anlednnigar till att vara stolt över detta hus. Naturligtvis har inte allt varit en dans på rosor. Men jag har valt att ignorera kritik mot huset och verksamheten när den blivit personligt. Något annat går inte om man tänker utföra detta arbete."

Steinunn Birna Ragnarsdóttir, musikchef för Harpa i Reykjavík, i Vísir om det nu ettårsjubilerande konserthuset - läs mer om invigningen här.