onsdag 23 maj 2012

EU-motståndare kan tvinga fram folkomröstning till hösten

Alltingets EU-motståndare kan vara på väg att tvinga fram en folkomröstning om medlemskap redan till hösten. Något avtal att rösta om kommer det inte att finnas. Men Gröna vänstern vill bli kvitt EU-omröstningen före nästa alltingsval. Frågan är om partiet är redo att riskera regeringssamarbetet - och om den borgerliga oppositionen är sugen på att försöka begrava EU-debatten så snart som möjligt.

Regeringssamarbetet mellan Socialdemokraterna och Gröna vänstern har präglats av djup oenighet i flera nyckelfrågor. EU-vännerna inom Socialdemokraterna lyckades genom stöd från motståndarna inom Gröna vänstern få till stånd en ansökan om medlemskap - trots att det aldrig funnits någon majoritet i alltinget för ett inträde i unionen.

EU:s ställningstagande mot Island i Icesave-tvisten och makrillkriget har gjort den redan infekterade frågan än mer känslig inom Gröna vänstern. Partiordföranden Steingrímur J. Sigfússon har kämpat för att hålla ihop partiet, men har ändå tappat tre ledamöter som vägrat backa upp regeringens Europapolitik.

Gröna vänsterns väljare är lika övertygade om nackdelarna med ett EU-medlemskap som Socialdemokraternas väljare är övertygade om fördelarna. Ju närmare nästa års alltingsval kommer, desto besvärligare blir frågan för koalitionen. Och den är svårast för Gröna vänstern. Vice partiledaren Katrín Jakobsdóttir vill se en valsamverkan mellan partierna - men så länge det innebär att Gröna vänstern fortsätter att kompromissa bort en av hjärtefrågorna - EU-motståndet - finns en överhängande risk att väljarna sviker.

Att Gröna vänstern blir alltmer pressade har de senaste veckorna blivit allt tydligare. När Island sökte medlemskap i unionen fanns förhoppningar om att till och med hinna före Kroatien in i EU. Men förhandlingarna om inträdesvillkoren har hittills inte lett till några andra resultat än att avsnitt som redan omfattas av EES-avtalet bockats av. Att det inte finns någon snar lösning i sikte på varken Icesave-tvisten eller makrillkriget gör sannolikt att förhandlingarna kommer att fortsätta att sega sig fram i skuggan av två frågor som var för sig har makten att avgöra en eventuell folkomröstning.

Nu har till och med statsminister Jóhanna Sigurðardóttir gett upp hoppet om att klara av förhandlingarna före nästa val. Vid en borgerlig valseger är det inte osannolikt att ansökan dras tillbaka - om EU gör allvar om hoten i makrillkriget är det till och med troligt.

Hittills har tio förhandlingsavsnitt slutförts. EU:s mål är att resterande 23 ska ha påbörjats före årsskiftet. Island har tidigare fått bakläxa om jordbrukspolitiken där landet inte anses redo att inleda förhandlingar. Ett sådant underlag ska lämnas in under juni. EU har öppet gläntat på dörren för flera undantag just för det isländska jordbruket. När ansökan lämnades in sommaren 2009 var tonläget det motsatta - frågan är om EU försöker anpassa sig efter det för unionen hopplösa opinionsläget.

Inom Gröna vänstern ökar nu trycket för att tvinga fram en folkomröstning om EU-medlemskap trots att förhandlingarna pågår. Inrikesminister Ögmundur Jónasson sade i alltinget i veckan att det aldrig funnits en sämre tid att gå med i EU än nu. Miljöminister Svandís Svavarsdóttir deklarerade i förra veckan att en folkomröstning i frågan bör ske senast i samband med nästa val till alltinget. Alltingsledamöterna Guðfríður Lilja Grétarsdóttir och Jón Bjarnason vill rösta före årsskiftet. Lilja Mósesdóttir, som lämnade Gröna vänstern förra våren och nu leder Solidaritet, vill folkomrösta så snart som möjligt.

Eftersom det inom Gröna vänstern saknas intresse för vad medlemskapsförhandlingarna ger vore det närmast en bonus att folkomrösta utan ett avtal att ta ställning till. Och nu finns det en majoritet i utrikesnämnden för att föra ett sådant krav vidare till votering i alltinget.

Guðfríður Lilja Grétarsdóttir tog i en reservation i går ställning för en folkomröstning före årsskiftet. Partikamraten Árni Þór Sigurðsson vill däremot invänta resultatet av förhandlingarna, men det betyder ändå att Guðfríður Lilja Grétarsdóttir kan göra upp om frågan i nämnden tillsammans med Framstegspartiets Sigmundur Davíð Gunnlaugsson och Gunnar Bragi Sveinsson samt Självständighetspartiets Bjarni Benediktsson och Ragnheiður Elín Árnadóttir.

Guðfríður Lilja Grétarsdóttirs ställningstagande välkomnades av den borgerliga oppositionen. Ragnheiður Elín Árnadóttir vill nu se en omröstning i alltinget om framtiden för förhandlingarna, och Framstegspartiets Vigdís Hauksdóttir sade att parlamentet nu var befriat från den regering som haft EU-frågan som gisslan.

Argumentationen från de politiker inom Gröna vänstern som nu övergett regeringens linje är enhetlig: Förhandlingarna med EU tar för lång tid och leder inte till några resultat. Dessutom finns det inget folkligt stöd för att anta att islänningarna faktiskt skulle vara intresserade av ett medlemskap i unionen. Och EU:s agerande i makrillkriget och Icesave-tvisten är i sig skäl nog för att avbryta samtalen.

Om Gröna vänstern faktiskt skulle göra uppror mot Socialdemokraterna om EU-politiken är sannolikheten för en regeringskris stor - ett bekymmer som dock minskar ju närmare valdagen kommer. Det skulle förmodligen omöjliggöra en ny koalition mellan partierna. Och i dagsläget är det svårt att se hur Gröna vänstern annars skulle kunna ingå i ett regeringsunderlag.

Samtidigt är Jóhanna Sigurðardóttir måttligt populär inom Gröna vänsterns vänsterfalang. Hon har kritiserats för att vara en enfrågepolitiker som struntar i att lyssna och i stället låter partipiskan vina. Det finns tveklöst flera alltingsledamöter i Gröna vänstern som skulle älska att ge henne en rejäl näsknäpp i EU-frågan.

Vid en regeringskris finns det heller knappast någon som skulle rädda Jóhanna Sigurðardóttir. Regeringens försök att få till stånd ett samarbete med Rörelsen kollapsade i veckan. Politiske vilden Guðmundur Steingrímssons röst skulle därför inte räcka.

Även om en stabil majoritet av islänningarna är emot EU-medlemskap vill en inte lika övertygad eller stark majoritet slutföra förhandlingarna. Det är sannolikt något som den borgerliga oppositionen överväger. Eftersom ett maktskifte om elva månader förefaller troligt kan det uppfattas som onödigt att ta risken att stänga dörren till EU redan före valet.

Här kan du läsa mer om Island och EU.