tisdag 8 maj 2012

Flyget till Þórshöfn och Vopnafjörður hotat utan bidrag

Staten överväger att dra in stödet till inrikesflyget mellan Akureyri, Þórshöfn och Vopnafjörður. I så fall kommer Norlandair att lägga ned linjen. Även trafiken till Grímsey är i farozonen. Samtidigt diskuterar bolaget möjligheterna att ta över den vid årsskiftet nedlagda rutten till Sauðárkrókur, skriver Vikudagur.

Vid årsskiftet upphörde linjen mellan Reykjavík och Sauðárkrókur. Flygbolaget Ernir ansåg sig inte kunna driva trafiken vidare eftersom den inte gick runt trots ett årligt statligt stöd på tio miljoner isländska kronor. För att inte gå med förlust hade Ernir behövt det dubbla. I stället valde bolaget att satsa på Húsavík som en ny destination.

En anledning till att regeringen valde att ge trafiken till Sauðárkrókur lägre prioritet var bättre vägförbindelser i regionen som minskade behovet av en flyglinje. Kommunen hoppas dock alltjämt att trafiken ska återupptas och har enligt Morgunblaðið diskuterat frågan med Norlandair. Det statliga stödet på tio miljoner är alltjämt tillgängligt. Om Norlandair kan få rutten att gå ihop kan det bli en nystart under året.

Avtalet om flyglinjen till Þórshöfn och Vopnafjörður från Akureyri löper ut vid 2013 års utgång. Norlandair bedriver trafiken som bokas genom Flugfélag Íslands. Företagets vd Friðrik Adolfsson säger till Vikudagur att signalerna från myndigheterna är att avtalet inte kommer att förlängas:
"Vi har blivit informerade om att reguljärflyget från Akureyri till Þórshöfn och Vopnafjörður inte får stöd efter att det nuvarande avtalet löper ut i slutet av år 2013. Det har ännu inte fattats något beslut om flyget mellan Akureyri och Grímsey får fortsatt stöd eller om det också stängs av."
Norlandair gör i dag fem turer i veckan till Þórshöfn och Vopnafjörður samt tre turer i veckan till Grímsey. Under sommaren gör bolaget en flygning om dagen till Grímsey, men den utökade trafiken betalar sig genom att många turister väljer att besöka ön. Utan statsbidrag läggs alla linjerna ned:
"Detta flyget upphör samtidigt som staten upphör att stödja det."
Grímsey trafikeras även med färjan Sæfari som gör tre turer i veckan till ön. Vägförbindelsen till Þórshöfn förbättrades år 2010 när väg 85 fick en ny sträckning strax norr om gamla väg 867 - en väg som aldrig var framkomlig under vintern. Den nya vägen besparade trafikanterna omvägen över hela Melrakkaslétta och över en timmes restid. Möjligen är det ett argument som regeringen kommer att använda om bidraget till flyget dras in - trots de berörda kommunernas invändningar.

Om linjerna läggs ned överväger även Norlandair att överge flygplatsen i Akureyri som bas för företaget. Friðrik Adolfsson säger till Vikudagur att bolaget redan lagt investeringar på is på grund av osäkerheten:
"Det är helt klart att om reguljärflyget till dessa platser från Akureyri läggs ned så måste vi tänka över vår position här. Omkring 90 procent av våra intäkter kommer från flyg till och från Grönland och det vore därför mest förnuftigt att flytta vår verksamhet dit. Vi har först och främst haft verksamhet i Akureyri på grund av reguljärflyget till landets nordöstra hörn och till Grímsey, men det tjänar inget syfte i sig att ha verksamheten här när detta flyg läggs ned."
Här kan du läsa med om utvecklingen för det isländska inrikesflyget.