tisdag 29 maj 2012

Framstegspartiet och grundlagenEn ny grundlag skriven av folkvalda är av yttersta vikt för Island. Med utökade möjligheter till personval, fler folkomröstningar och ökad genomskinlighet. Och Framstegspartiet som en drivande kraft för att få denna avgörande demokratiska förändring till stånd.

Så lät det inför 2009 års alltingsval. Tre år senare har Framstegspartiets intresse för den nya konstitutionen svalnat avsevärt, och tillsammans med Självständighetspartiet har flera ledamöter gjort sitt yttersta för att förhindra att grundlagsrådets förslag hamnar i en folkomröstning - läs mer här.