fredag 4 maj 2012

Island i ny tvist med ESA om valutaindexerade lån

Hæstiréttur Íslands underkände valutaindexerade myntkorgslån och tvingade dem bort från marknaden samtidigt som lånen måste räknas om. Nu underkänner ESA, Eftas övervakningsmyndighet, domstolens beslut och hävdar att det står i strid med den fria rörligheten för kapital. Island anser dock ännu en gång att ESA har missförstått saken.

Island och ESA tvistar sedan flera år tillbaka om ansvaret för insättningsgarantin gällande Landsbankis Icesave-konton i Storbritannien och Nederländerna. Dispyten väntas komma upp i rätten före årsskiftet. Island hävdar bland annat att ESA har missförstått upplägget för hur bankkollapsen hanterades och att det - till skillnad från vad ESA hävdar - inte innebar att utländska sparare diskriminerades.

Ännu en gång anser Island att ESA missar poängen. Den här gången gäller det de valutaindexerade myntkorgslånen, som dömdes ut som olagliga av Hæstiréttur Íslands för snart två år sedan. Exakt hur lånen ska räknas om är dock inte klart sedan ytterligare en dom stoppat den väg regeringen ville gå.

Myntkorgslånen innebar att låntagaren tog ett lån i isländska kronor och betalade av på detta i samma valuta. Banken lånade upp pengar utomlands och kopplade index till utvecklingen i den myntkorg som kunden hade valt. Vanliga valutor var euro, schweizerfranc, yen, pund och amerikansk dollar. Så länge den isländska kronan ökade i värde var lånen oerhört gynnsamma - värdestegringen gjorde att de närmast betalade av sig själva. Men när kronan rasade blev de i stället oerhört kostsamma. För många låntagare dubblades skulden.

Hæstiréttur Íslands beslut innebar därför en stor lättnad för många låntagare. Visserligen är det för många oklart vad skulden i slutändan landar på, men den blir i vilket fall som helst betydligt lägre än med valutaindexeringen.

ESA hävdar nu att domen gör det omöjligt för isländska finansinstitutioner att finansiera lån i andra valutor än krona, och det står i strid med den fria rörligheten för kapital som ingår i EES-avtalet. ESA anser visserligen att ställningstagandet påverkar varken kapitalkontrollerna eller omräkningen av valutaindexerade lån. Konsumentskyddet för liknande penningmarknadslån är enligt myndigheten förståeligt men får ändå inte inkräkta på EES-avtalet.

Finansmarknadsminister Steingrímur J. Sigfússon säger till Fréttablaðið att regeringen kommer att utnyttja svarsfristen på två månader till att gå igenom ärendet. Om Island skulle förlora dispyten tror han att ESA:s krav bör vara förhållandevis lätta att uppfylla. Exempelvis kan det räcka med att i lagen göra tydlig skillnad mellan privatpersoner och juridiska personer. De senare skulle då inte omfattas av förbudet mot myntkorgslån.

Stefán Már Stefánsson, professor i juridik vid Háskóli Íslands, hävdar i Fréttablaðið att ESA tolkar regelverket på fel sätt. De skrotade valutaindexerade myntkorgslånen innebär inte på något sätt något förbud mot kapitalets fria rörlighet:
"Detta handlar enbart om man får knyta den isländska kronans värde till andra valutor."
Här kan du läsa mer om myntkorgslån.