fredag 11 maj 2012

Island rikast i världen - på färskvatten

Den ekonomiska krisen till trots - Island är rikast i världen, åtminstone när det gäller tillgången till färskvatten. Med närmare 300 kubikmeter färskvatten per invånare är Island långt före tvåan Gabon, uppger Ecanada Now.

Omkring 97 procent av jordens vattentillgångar är saltvatten som därför inte kan användas som dricksvatten. Anledningarna till att Islands färskvattenresurser är i topp beror enligt en rapport från European Environment Agency på flera faktorer: Dels faller stora mängder nederbörd, dels är landet glesbefolkat vilket innebär begränsad konsumtion. Drygt 95 procent av det vatten som konsumeras är grundvatten från borrhål och brunnar. Resten är ytvatten.

Tillgången uppgår till närmare 300 kubikmeter färskvatten per person. För tvåan Gabon är mängden 176 kubikmeter. Därefter följer Papua Nya Guinea (154 kubikmeter), Kanada (84), Nya Zeeland (79), Liberia (58) och Norge (57).