söndag 20 maj 2012

Isländskt handelsöverskott för tredje året i följd

För tredje året i rad hade Island 2011 en positiv handelsbalans. Överskottet i utrikeshandeln uppgick till 97 miljarder isländska kronor. Fisket och aluminiumindustrin svarade för de största exportintäkterna. Det visar statistik från Hagstofa Íslands.

Efter enorma handelsunderskott under mitten på 2000-talet fick finanskrisen handelsbalansen att vända. De tre senaste åren har Island haft stora överskott. År 2011 exporterades varor för 620 miljarder isländska kronor och importerades varor för 523 miljarder, ett plus i handelsbalansen på 97 miljarder.

Överskottet var något större år 2010. Både exporten och importen ökade under 2011.

Island exporterade under 2011 fiskprodukter för 251 miljarder, vilket motsvarar 40 procent av de totala intäkterna från utrikeshandeln. Enbart torsken står för 12 procent av de samlade exportintäkterna. Makrill är nu den näst viktigaste arten och passerade under 2011 sillen i ekonomisk betydelse. Aluminiumindustrin svarade för intäkter på 233 miljarder.

Det ökade intresset för isländska mjölkprodukter - främst skyr - och isländskt godis märks också i statistiken. Exporten av mjölkprodukter ökar med 31 procent och godisexporten med 17 procent. Tillsammans svarar de dock bara för 1 promille av den totala utrikeshandeln.

EES-området är Islands i särklass viktigaste handelspartner. Hit går 82,7 procent av exporten och härifrån kommer 61,9 procent av importen. Största exportlandet är Nederländerna med 32,4 procent. Med 16 procent är Norge det största importlandet.

Sveriges betydelse som handelspartner har minskat sedan krisen slog till år 2008. Islands import från Sverige har mer än halverats under perioden. Däremot har exporten ökat något - men svarar ändå bara för 0,6 procent av Islands totala utrikesförsäljning.

Här kan du läsa mer om exporten av skyr.