lördag 26 maj 2012

Lägsta arbetslösheten på Island efter finanskrisen

Arbetslösheten på Island var i april 6,5 procent. Det är den lägsta nivån på över tre år. Minskningen är störst på Suðurnes, den region som drabbats hårdast av finanskrisen. Vinnumálastofnun förutspår i en prognos att arbetslösheten i maj sjunker under 6 procent och att den fortsätter att minska något under högsommaren.

I synnerhet turismen men också fisket är näringar där många säsongsarbetare anställs under sommaren. Alltfler resenärer besöker dock Island utanför högsäsongen, vilket bidrar till att minska arbetslösheten och de årstidsbundna skillnaderna.

I april var arbetslösheten 6,5 procent, den lägsta nivån sedan finanskrisens effekter drabbat arbetsmarknaden fullt ut och en nedgång med 0,6 procentenheter jämfört med mars i år. Vinnumálastofnun förutspår en fortsatt minskning i maj till mellan 5,6 och 6 procent. Under högsommaren kan andelen islänningar som står utan jobb minska ytterligare något.

Den största förbättringen sker åter på Suðurnes, där arbetslösheten backar från 12,2 procent i mars till 11 procent i april. I Reykjavíkområdet är arbetslösheten 7,1 procent, Suðurland 5,1 procent, Norðurland eystra 4,6 procent, Austurland 3,8 procent, Vesturland 3,2 procent och Västfjordarna samt Norðurland vestra 2,7 procent.

Fem kommuner hade full sysselsättning under april: Skorradalshreppur och Helgafellssveit i Vesturland, Bæjarhreppur och Kaldrananeshreppur i Västfjordarna samt Tjörneshreppur i Norðurland eystra.

I snitt var 10 837 personer utan jobb i april. Trots att fler är i sysselsättning ökar ändå långtidsarbetslösheten. Vid månadsskiftet hade 6 781 personer stått utan jobb i minst ett halvår och 4 329 personer i över ett år.

En ny prognos från ASÍ, Islands motsvarighet till LO, förutspår en genomsnittlig arbetslöshet på 6,2 procent i år. Nästa år väntas arbetslösheten sjunka till 5 procent och år 2014 till 4,6 procent. ASÍ räknar med en genomsnittlig tillväxt på 2 procent om året och att kronan ska öka något i värde.

Arbetslösheten i finanskrisens kölvatten har kostat Island mellan 200 miljarder och 300 miljarder isländska kronor. Notan för arbetslöshetsersättningen går på omkring 100 miljarder, skriver Morgunblaðið.

Här kan du läsa mer om arbetslösheten på Island.