söndag 13 maj 2012

Mångmiljonförlust för Kaupfélag Steingrímsfjarðar

Utbyggda lokaler med en större restaurangdel skulle förbättra ekonomin för Kaupfélag Steingrímsfjarðar. I stället förlorade kooperativet totalt 20 miljoner isländska kronor på de tre lanthandlarna i Strandirregionen. Delägarskapet i ett fiskeföretag gör att bolaget ändå gick med vinst år 2011. Det visar bokslutet för Kaupfélag Steingrímsfjarðar.

Kaupfélag Steingrímsfjarðar i Västfjordarna grundades 1898 och är därmed ett av landets äldsta verksamma kooperativ. Den stora butiken återfinns i Hólmavík med filialer i Drangsnes och Norðurfjörður. Bolaget äger också hälften av aktierna i Hólmadrangur, ett fiskeföretag med en trålare som har Hólmavík som bas.

År 2010 gjorde de tre lanthandlarna en vinst på 3,5 miljoner isländska kronor. För 2011 redovisas i stället en förlust på 20 miljoner - trots åtgärder som skulle lagt grunden för både större vinst och bättre effektivitet.

Butiken i Hólmavík har fått en rejäl tillbyggnad med en stor restaurangdel. Tidigare hänvisades matgästerna till den lilla bensinstationen. Det huset bommades igen i samband med att den utbyggda butiken öppnade, vilket bland annat skulle innebära att personalstyrkan utnyttjades på ett bättre sätt.

Omsättningen har ökat, öppettiderna förlängts och kundtillströmningen pekar uppåt. Ändå slutade 2011 med en förlust för butikssidan.

Butiken i Hólmavík förlorade 13,1 miljoner år 2011 men gjorde föregående år en vinst på 3,4 miljoner. I Drangsnes ökade förlusten från 667 000 år 2010 till 935 000 år 2011. Och filialen i Norðurfjörður gick från en vinst på 1,4 miljoner till en förlust på 40 000 förra året.

Moderbolaget gjorde totalt en förlust på 20,3 miljoner, men tack vare Hólmadrangur var resultatet för 2011 ändå en vinst på 14 miljoner. År 2010 var vinsten 60,5 miljoner.

I årsbokslutet skriver Jón Eðvald Halldórsson att det är viktigt att effektiviseringen fortsätter inom butiksverksamheten så att den står på egna ben.

Här kan du läsa mer om Islands minsta lanthandel.