tisdag 29 maj 2012

Varningssystem larmar om naturkatastrofer med sms

Ett varningssystem för vulkanutbrott och andra naturkatastrofer testas för första gången i dag. Genom sms går varningsmeddelanden ut till alla som befinner sig i det drabbade området. Larmet når både isländska och utländska mobiltelefoner. Meddelandena skickas på två språk, isländska och engelska.

Sedan flera år tillbaka finns ett system där boende varnas för naturkatastrofer genom sms. Så skedde exempelvis vid vulkanutbrottet i Eyjafjallajökull. När varningen kom hade de personer som bodde närmast vulkanen en kvart på sig att evakuera sina hem.

Ett problem för myndigheterna har varit att det befintliga systemet, som är baserat på folkbokföring och telefonregister, inte når de personer som tillfälligt vistas i ett farligt område. Det nya varningssystemet känner däremot av vilka mobiltelefoner som finns i en viss region och nödmeddelandena når både isländska och utländska mottagare.

Varningarna kommer inledningsvis att skickas ut på isländska och engelska. Syftet är att kunna larma om naturkatastrofer som vulkanutbrott, översvämningar och jordskalv, men systemet kan också användas vid andra faror som gasläckor, bilolyckor och annat.

Projektet har fått statligt stöd och ses som ett viktigt steg för att öka säkerheten för både boende och turister. Bakom arbetet står Neyðarlínan, Almannavarnir och Samsýn samt telefonoperatörerna Síminn, Nova och Vodafone.

I dag testas systemet för första gången. Vid 16-tiden skickas enligt ett pressmeddelande ett varningsmeddelande till personer som befinner sig i och kring Vík í Mýrdal. Om det vore allvar hade varningen sannolikt gällt ett vulkanutbrott vid Katla. Vík í Mýrdal riskerar nämligen då att drabbas av stora översvämningar.

Här kan du läsa mer om varningssystemet.