torsdag 28 juni 2012

Álftanes på bättringsvägen - union med Garðabær krävs

Álftanes byggde idrottshall och badhus. När krisen kom rasade skatteintäkterna samtidigt som kommunens skulder skenade. Förra året gick den kommunala verksamheten runt - men Álftanes har alltjämt skulder på 5,7 miljarder isländska kronor. För att få en nedskrivning kräver regeringen ett samgående med grannkommunen Garðabær.

I flera år har Álftanes haft så usla finanser att kommunen försetts med en statlig överrock. Sedan 2008 har driftskostnaderna minskat med en tredjedel, men den försämrade kommunala servicen har också lett till negativ befolkningsutveckling vilket i sin tur betyder fortsatt försämrade skatteintäkter.

Förra året gick den kommunala verksamheten inte med underskott, vilket var första gången sedan finanskrisen drabbade Island. Álftanes har dock enligt årsbokslutet skulder på 5,7 miljarder isländska kronor, vilket motsvarar drygt 2,3 miljoner per kommuninvånare. Planen är dessutom att Álftanes ska köpa badhuset och idrottshallen i stället för att hyra dem. Detta väntas på sikt förbättra ekonomin.

Vid årsskiftet väntas skulderna uppgå till 3,2 miljarder, att jämföra med 9,2 miljarder år 2009 när finanserna var som sämst.

Men för att det ska bli någon rekonstruktion har regeringen som krav att Álftanes går ihop med grannkommunen Garðabær. Överläggningar mellan kommunerna har pågått en tid och invånarna kommer enligt ett pressmeddelande att få ta ställning till ett samgående genom en folkomröstning i höst. Kommunerna har bestämt att denna ska ske samma dag som islänningarna folkomröstar om förslaget till ny grundlag.

För att unionen ska bli verklighet krävs att en majoritet i bägge kommunerna röstar ja. Utan en nedskrivning av Álftanes skulder hade utsikterna för ett ja i Garðabær sannolikt varit små.

Vid ett ja träder samgåendet i kraft vid årsskiftet. Álftanes blir då utan formell representation i Garðabærs kommunfullmäktige fram till nästa val våren 2014. I stället kommer dagens fullmäktige att utgöra en rådgivande nämnd i frågor som rör Álftanes.

Álftanes har i dag 2 419 invånare och Garðabær 11 283 invånare. Garðabær är sett till invånarantalet den sjätte största av Islands totalt 75 kommuner. Även tillsammans med Álftanes skulle Garðabær inte gå förbi femman Reykjanesbær.

Här kan du läsa mer om Álftanes.