måndag 11 juni 2012

Bankchefer får rekordstraff - döms för trolöshet

Fyra och ett halvt års fängelse blir straffet för Byr-cheferna Ragnar Zophonías Guðjónsson och Jón Þorsteinn Jónsson. Bägge fälls för trolöshet mot huvudman sedan de hösten 2008 lånade ut en miljard isländska kronor så att närstående kunde köpa ut sig själva från den krisande banken. Domen innebär inte bara det hittills längsta fängelsestraffet för ekonomisk brottslighet i samband med finanskrisen - det är också första gången ett så långt straff utdöms på Island för ekonomisk brottslighet.

Den 7 oktober 2008, när det stod klart att det isländska banksystemet stod inför en snar kollaps, beslutade Byr att låna ut 800 miljoner isländska kronor till Exeter Holding för att köpa aktier i just Byr. Detta lån utökades senare med ytterligare 200 miljoner. Säljarna fick mer än det rådande marknadsvärdet för aktieposten i Byr om 1,8 procent.

Köpet förmedlades av MP Bankis vd Styrmir Þór Bragason. Uppdraget kom från bolaget Húnahorn, som kontrollerades av Jón Þorsteinn Jónsson och Ragnar Zophonías Guðjónsson, Byrs styrelseordförande respektive sparbankschef. Affären innebar att flera nyckelpersoner befriades från ekonomiska konsekvenser i händelse av en konkurs. I stället landade den ekonomiska bördan på Byr. Den enda säkerheten för lånet var just aktierna i banken, och dessa blev värdelösa i samband med konkursen.

Exeter Holding gick i konkurs i augusti 2011. Bolaget hade då skulder på 1,6 miljarder samtidigt som det saknades tillgångar i konkursboet. När Exeter Holding fick lånet från Byr var dess styrelseordförande Ágúst Sindri Karlsson, tidigare styrelseledamot i MP Banki. Det ryktas att han som gentjänst för sitt deltagande i affären fick nya frister med lån tagna i MP Banki. Redan år 2009 hade Exeter Holding skulder till Byr på 1,1 miljarder, och banken hade då avskrivit 847 miljoner av denna skuld.

Ragnar Zophonías Guðjónsson och Jón Þorsteinn Jónsson åtalades för trolöshet mot huvudman. Styrmir Þór Bragason åtalades dessutom för penningtvätt. Samtliga friades dock av Héraðsdómur Reykjavíkur. Domstolen ansåg att de två Byr-cheferna visserligen brutit mot de interna reglerna, men att det inte gick att fastslå att de hade uppsåt att skada banken ekonomiskt.

Domen överklagades till Hæstiréttur Íslands. Domstolen går på åklagaren Björn Þorvaldssons linje och dömer Ragnar Zophonías Guðjónsson och Jón Þorsteinn Jónsson till fyra och ett halvt års fängelse. De ska också betala rättegångskostnader på två miljoner isländska kronor var. Åtalet mot Styrmir Þór Bragason hänvisas däremot åter till Héraðsdómur Reykjavíkur.

Samtliga tre har hela tiden nekat till brott. Styrmir Þór Bragason har sagt sig inte kunna förstå hur han kunnat åtalas för trolöshet mot Byr, ett bolag där han aldrig varit verksam. Han har i dag fått ett nytt chefsjobb inom investmentbanken Straumur.

Ragnar Zophonías Guðjónsson har argumenterat för att lånet var korrekt. Som chef hade han möjlighet att bevilja lån på upp till 1,5 miljarder utan att först ta upp frågan med styrelsen. Åklagaren har dock hävdat att denna tillåtelse inte kunde gälla vem som helst, exempelvis närstående parter genom ett bolag med negativt eget kapital och utan annan säkerhet än just själva aktierna.

Jón Þorsteinn Jónsson har förnekat att han deltog i beslutet att bevilja lånet i oktober 2008. Han anser sig inte ha blandats in i affären förrän den 19 december när Byrs styrelse behandlade och godkände lånet till Exeter Holding.

Både Ragnar Zophonías Guðjónsson och Jón Þorsteinn Jónsson har även uppgett att de såg aktieaffären som ett sätt att stärka Byr. I samband med att de isländska affärsbankerna kollapsade räknade de nämligen med att nya kunder skulle strömma till banken, vilket skulle påverka värdet positivt. Så blev det dock inte.

Straffet mot Ragnar Zophonías Guðjónsson och Jón Þorsteinn Jónsson är inte bara det längsta som har utdömts för ekonomisk brottslighet på Island. Det är också hittills den strängaste påföljden när det gäller brottslighet med koppling till finanskrisen. Åtalet gällande Byr var det första som väcktes av det specialåklagarämbete som inrättades efter kraschen.

Byrs verksamhet har nu tagits över av Íslandsbanki, före detta Glitnir.

Här kan du läsa mer om Byr och här domen i sin helhet.