onsdag 6 juni 2012

Beslut om isländsk äggimport från Sverige tog över tre år

I februari 2008 sökte ett isländskt företag tillstånd för import av färska ägg från Sverige. I mars 2011 hade fiske- och jordbruksdepartementet fortfarande inte fattat beslut i frågan. Nu får departementet kritik från Umboðsmaður Alþingis. I ett utlåtande konstateras att handläggningstiden står i strid med lagen.

Som fiske- och jordbruksminister satte Jón Bjarnason hälarna i backen när det gällde Islands ansökan om EU-medlemskap. Departementet bidrog inte med mer information eller anpassning än vad han ansåg att alltingsbeslutet om att inleda inträdesförhandlingar gav utrymme för. Det gjorde att överläggningarna segade sig fram och på flera områden inte har kunnat inledas eftersom underlag saknas.

Men att på grund av politiska synpunkter inte respektera befintlig lagstiftning står i strid med lagen. Det anser Umboðsmaður Alþingis, Islands motsvarighet till Justitiekanslern, som kritiserar den långa handläggningstiden för ett beslut om äggimport från Sverige.

Ett isländskt företag sökte i februari 2008 tillstånd för att få importera färska ägg från Sverige. Men trots flera påstötningar kom aldrig något besked. Hösten 2010 vände sig företaget till Umboðsmaður Alþingis. Redan då fick departementet kritik för att inte ha behandlat frågan.

Utlåtandet ledde då till att departementet tog in expertsynpunkter på införseln från Matvælastofnun. Efter fyra och en halv månad kom rekommendationen att importen skulle tillåtas. Den kunde inte anses utgöra något hot mot den inhemska djurhållningen.

Men det gjorde inte att hjulen på fiske- och jordbruksdepartementet började att snurra snabbare. Både i juli och augusti påminde tjänstemännen Jón Bjarnason om att beslutsunderlaget var klart, men något besked kom inte. Det dröjde till den 18 oktober innan företaget fick ett positivt beslut.

Umboðsmaður Alþingis skriver i utlåtandet att förseningarna är oacceptabla. Departementet förklarar fördröjningen från Matvælastofnuns rekommendation till ministerns beslut med semestrar. Det är enligt myndigheten inte en godtagbar förklaring. Det utlåtande som kom för ett år sedan borde ha fått departementet att behandla frågan så snabbt som möjligt.

Fiske- och jordbruksdepartementet uppmanas nu att se över rutinerna så att händelsen inte upprepas. Förseningarna står enligt Umboðsmaður Alþingis i strid med lagens krav om skyndsam handläggning, och ministerns politiska åsikter får inte leda till att beslut förhalas.

Här kan du läsa mer om Jón Bjarnasons förhållningssätt gentemot EU.