lördag 2 juni 2012

Dagens citat

"Romanens inledande slackerromantik hittar inte riktigt fokus, och ger mest en känsla av att inte leva upp till sin fulla potential, men allteftersom den tunna romanen flödar vidare stärker författaren sitt grepp och mot slutet, som för Halldórs del innebär en sommarcypresshög, hallucinatorisk färd mot något som antingen kommer att bli ett sammanbrott eller en renande katharsis, är gehöret desto mer övertygande."

Sebastian Johans i Upsala Nya Tidning om Eiríkur Örn Norðdahls Gift för nybörjare.